Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Dandy-Walker varyantı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s61 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Aytekin Aydın1,
Mustafa Öztürk1,
Uğur Keskin2,
Kazım Emre Karaşahin2,
Ulaş Fidan2

  1. Etimesgut Askeri Hastanesi- Ankara TR
  2. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Ankara TR
Yazışma Adresi

Aytekin Aydın, Etimesgut Askeri Hastanesi- Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Dandy-Walker varyantı; serebellar vermisin değişken hipoplazisi ile kistik posterior fossa kitlesi ve posterior fossanın büyümemesi. Walker varyantının prenatal sonografik tanısı, 18. gebelik haftasından önce zordur. Çalışmamızda, 20. gebelik haftasında rutin antenatal ultrasonografi esnasında tanısı konulan bir Dandy-Walker varyantı olgusunu inceledik.
Olgu
32 yaşındaki primigravid hasta, gebeliğinin 20. Haftasında rutin antenatal ultrason için kliniğimize başvurdu. Yapılan ultrasonografide, 20. gebelik haftasıyla uyumlu canlı tek intrauterin gözlemlendi. Fetal posterior fossa normal boyutlardaydı ancak 4. ventrikülle iletişimde olan büyük bir anekoik lezyonla birliktelik göstermekteydi. Serebellar vermisin hipoplazisini düşündürdü ancak hiçbir hidrosefali bulgusu yoktu. Detaylı fetal anatomi ultrason muayenesinde serebellar vermis hipoplazisi dışında ek anomali görülmedi. Hasta istemediğinden amniyosentez yapılmadı. Hasta, termde 2.6 kg ağırlığında erkek bebek doğurdu. Yenidoğanın fiziksel muayenesinde hiçbir konjenital anomali gözlemlenmedi. Hiçbir konjenital intra veya ekstra-kraniyal malformasyon yoktu. Herhangi bir konjenital kardiyak defekte rastlanmadı. Dandy-Walker varyantının son tanısı konuldu.
Sonuç 
Dandy-Walker malformasyonunun tahmini prevalansı yaklaşık 1/30.000 canlı doğumdur. Dandy-Walker malformasyonu sıklıkla, diğer intrakraniyal anomaliler, polikistik böbrekler, kardiyovasküler defektler, polidaktili ve yarık damak ile birliktelik gösterir. İzole Dandy-Walker varyantı, normal bir neonat için en yüksek şansa sahiptir.
Anahtar Kelimeler

Dandy-Walker varyantı.