Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ultrasonografik farklı tahmini fetal ağırlık formüllerinin doğum ağırlığını belirlemedeki prediktiviteleri ve doğum ağırlığı ile korelasyonları

İrfan Özer, Elif Gül Yapar Eyi, Selçuk Erkılınç

Künye

Ultrasonografik farklı tahmini fetal ağırlık formüllerinin doğum ağırlığını belirlemedeki prediktiviteleri ve doğum ağırlığı ile korelasyonları . Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s61 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

İrfan Özer,
Elif Gül Yapar Eyi,
Selçuk Erkılınç

  1. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi- Ankara TR
Yazışma Adresi

Elif Gül Yapar Eyi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi- Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Doğum Ünitesinde yaygın kullanılan 2 boyutlu 8 farklı ultrasonografik tahmini fetal ağırlık
modelinin gerçek doğum ağırlığını belirlemedeki doğruluğunu karşılaştırmaktır.
Yöntem
Bu prospektif kohort çalışma tek dal Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, Ekim 2013 – Mart 2014 ayları arasında Doğum Salonuna yatırılan 1000 gebede yapıldı. Maternal obezite, oligohidramniyos, membran rüptürü mevcudiyeti ve 6 cm üzerinde açıklığı olan aktif doğum eylemindeki gebeler ultrasonografik değerlendirmeyi etkileyebilecek maternal ve fetal faktörler olarak değerlendirilerek çalışma dışı bırakıldı. Ultrasonografik tahmini fetal ağırlık ölçümlerinden doğum 24 saat içinde gerçekleşen değerler alındı.; ölçümler tek bir operatör(İÖ) tarafından gerçekleştirildi Fetal biyometri "Hadlock 1", "Hadlock 2", "Hadlock 3", "Hadlock 4", "Campbell", "Combs", "Ott", "Warsoff" olmak üzere 8 farklı tahmini fetal ağırlık modeli ile değerlendirildi. Bu formüllerin doğruluk değerlendirmesinde.
• Ortalama Hata: Tahmini doğum ağırlığı (TDA) - Gerçek doğum ağırlığı (GDA) değerlerinin cebirsel toplamının ortalaması,
• Mutlak Ortalama Hata: TDA-GDA değerlerinin toplamının ortalaması
• Ortalama % Hata: (TDA-GDA) / GDA x 100 değerlerinin cebirsel toplamının ortalaması
• Mutlak Ortalama % Hata: Gerçek doğum ağırlığının yüzdesine karşı gelen mutlak hata payı ITDA-GDA)I / GDA x 100 değerlerinin toplamının ortalaması olmak üzere karşılaştırıldı.
İstatistiksel değerlendirmede SPSS 17 versiyonu kullanıldı
Bulgular
Doğum 24 saat içinde gerçekleşen 914 düşük risk grubundaki gebe, sonuçları ile değerlendirildiğinde 8 farklı tahmini doğum ağırlık formülü ve gerçek doğum ağırlıkları arasında anlamlı farklılıklar belirlenirken (p< 0,001), her formülün gerçek doğum ağırlığı ile anlamlı korelasyon gösterdiği ortaya kondu (p< 0,001). Gerçek doğum ağırlığına göre ultrasonografik tahmini fetal ağırlık formüllerinden ortalama mutlak hata yüzdesi en düşük olan Hadlock 4 formülü olarak değerlendirildi ( 0,97±1,37). Tahmini doğum ağırlığını belirlemede düşük riskli gebe grubumuzda güven aralığı en dar olan formülü Hadlock 4 idi.
Sonuç 
Ultrasonografi ile tahmini fetal ağırlığın doğru belirlenmesi maternal ve neonatal sonuçları olumlu etkileyebilir. Bu nedenle tüm araştırmacıların kendi popülasyonlarında gerçek doğum ağırlığına göre mutlak hata oranı ve mutlak hata yüzdesi en düşük formülü belirleyip ona göre ölçümlerini yapmaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

Tahmini Fetal Ağırlık, Ultrasound

Dosya / Açıklama
Tablo 1
Fraklı formullerle tahmini fetal ağırlık ve gerçek doğum ağırlığının ortalama ± standart sapma ve p değerleri
Tablo 2
Tahmini fetal ağırlık formüllerinin %1,%1-5, %5-10 ve %10 üzerinde mutlak hata yüzdeleri