Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Konjenital diyafragma hernisinin prenatal anısıt. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s61-62 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Najeh Hsayaoui1,
Chaouki Mbarki 1,
Eya Gharbi1,
Abir Karoui1,
Hedhili Oueslati1,
Saoussen Melliti2,
Sana Mezghani2

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN
  2. Department of Radiology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN
Yazışma Adresi

Najeh Hsayaoui, Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Hernia diyafragma kubbesi (HDK), canlı doğan her 3000 bebekten birini etkilemektedir. Plöroperitoneal kanalın kapanmaması nedeniyle diyafragmanın çok erken kapanması defekti, bozuk akciğer gelişimi ve fizyolojisinden sorumludur. Toraks ve abdomen arasındaki basınç farkı nedeniyle torakstaki abdominal organlar, yetersiz akciğer gelişimine neden olarak hareket etmektedir. Konjenital diyafragma hernisinin tanısı, çoğunlukla rutin bir ultrason esnasında konmaktadır.
Amaç 
Bu çalışmada, iki hernia diyafragma kubbesi olgusunu açıklamayı ve bu durumun tanısında ultrason muayenesinin önemini göstermeyi amaçladık.
Yöntem ve Bulgular: Çalışmamızda, antenatal ultrason muayenesiyle tanı alan iki HDK olgusunu sunduk.
Olgu 1
Geçmiş hikayesi olmayan 32 yaşındaki bir kadın, amenorenin 24. haftasında morfolojik ultrason muayenesi için Ben Arous Hastanesi'ndeki (Tunus) Kadın Hastalıkları ve Doğum Departmanımıza başvurmuştur. Ultrason muayenesi, suprapubik yaklaşımla gerçekleştirildi. Sol diyafragma hernisi mevcuttu. Sol toraksta mediastinal geçişle ilişkili mide ve sağa sapmış kalp varlığına ek olarak sol süt kadranda abdominal bölgede midenin eksikliğini fark ettik. Fetal manyetik rezonans görüntülemede (MRI) sol diyafragma kubbesi görünmedi ancak mide sindirim kollarının yükselişi ve dalağın sol yarı toraksı kaplayışı gözlemlendi. Ultrason izlemi esnasında hiçbir polihiramniyoz gözlemlenmedi ve transvers abdominal çap ortalama değerlerdeydi. Doğumhanede anında solunum güçlüğü sergileyen ve H1'de ölen, 33 haftalık bir erkek bebeğin doğal yollardan prematüre doğumuyla gelişim dikkat çekmiştir.
Olgu 2 
İlişkili diğer hiçbir malformasyonla izole olmayan bir sol diyafragma hernisi tanısı alan 30 yaşındaki bir kadın için amenorenin 23.haftasında morfolojik ultrason yapıldı. Hiçbir kromozom anomalisi bulunamadı. Doğum, pediyatrik cerrahlarla işbirliği içinde planlandı, bebek doğuruldu ancak iki ay sonraki ölümüyle sonuç olumsuzdu.
Sonuç 
Çok sayıda ultrason belirteci, tanı ve sonuç kestirimi aracı olarak tanımlanmıştır. Manyetik rezonans görüntüleme, antenatal tanı koymaya ve perinatal sonucu doğru şekilde değerlendirmeye yardımcı olabilecek ek görüntüleme yöntemleri olarak tanımlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler

Sonografi, antenatal tanı, konjenital diyafragma