Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Konjenital üst hava yolları obstrüksiyon sendromu (CHAOS):Prenatal tanı alan iki olgu sunumu

Selçuk Yetkinel, Tayfun Çok, Hakan Kalaycı, Halis Özdemir, Huriye Ayşe Parlakgümüş, Ebru Tarım

Künye

Konjenital üst hava yolları obstrüksiyon sendromu (CHAOS):Prenatal tanı alan iki olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s62 DOI: 10.2399/prn.140224999

Yazar Bilgileri

Selçuk Yetkinel,
Tayfun Çok,
Hakan Kalaycı,
Halis Özdemir,
Huriye Ayşe Parlakgümüş,
Ebru Tarım

  1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Adana TR
Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.


Konjenital üst havayolu obstrüksiyon sendromu (Congenital high airway obstruction syndrome- CHAOS) genellikle larinks ya da trakeanın atrezi ya da stenozu sonucu oluşan fetal üst hava yollarının komplet ya da parsiyel obstrüksiyonudur. Prenatal dönemde ultrasonografide bilateral genişlemiş hiperekojen akciğerler, dilate hava yolları, düzleşmiş ya da inverte olmuş diyafram izlenir. Toraks içi basınç artışı ile venöz dönüş azalır.Fetal kalp yetmezliği ile birlikte asit, plasentomegali ve hidrops fetalis oluşur. Prenatal dönemde tanı konulamaması durumunda genellikle doğumda ya da doğumdan hemen sonra ölümle sonuçlanır. CHAOS tanısı doğum sonrası akut solunum sıkıntısı sonucu entübasyon güçlüğü ve direk laringoskopide pasaja izin veren noktasal açıklığın görülmesiyle de konulabilir. 1/50000 doğumda görülen CHAOS’ da hastanemizde tanısı konulan iki vakanın sunumunu amaçladık.
Olgu 1
24 yaşında 17 haftalık gebeliği olan hasta dış merkezden fetal hidrops nedeniyle merkezimize sevk edildi. Yapılan obstetrik ultrasonografide bilateral akciğerler hiperekojen ve ileri derecede büyümüş görünümde, diyafram aşağı doğru itilmiş saptandı. Batında asit izlendi. Böbrek boyutları artmış saptandı. Bebeğin yaşam ihtimalinin çok az olduğu aileye anlatıldı. Gebeliğin sonlandırılması veya bekleme seçeneği anlatıldı. Hasta gebeliğinin devamını istedi. 2 hafta sonra 19/2 hafta büyüklükte hasta kontrole geldiğinde hidropsu artmış saptandı.
Olgu 2
19 yaşında 14 hafta 5 gün gebeliği olan hasta dış merkezden fetal asit nedeniyle refere edilen hastaya yapılan obstetrik ultrasonografide bilateral akciğerler normalden büyük ve hiperekojen görünümdeydi. Genişlemiş akciğerler diyaframı inverte ediyordu. Batında asit mevcuttu. Kalpte triküspit regürjitasyonu izlendi. Bilateral club foot saptandı. Hastaya mevcut ultrasonografi bulgularıyla CHAOS tanısı konuldu. Hastaya sendromun kötü seyri ahakkında bilgi verildi. Aile isteği üzerine terminasyon kararı alındı.
Sonuç
Erken dönemde bilateral diyaframı inverte eden büyük ve hiperekojen akciğerlere eşlik eden hidrops, asit gibi bulgular saptandığında CHAOS akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler

Konjenital üst hava yolları obstrüksiyon sendromu, vaka

Dosya / Açıklama
Şekil 1
CHAOS, fetal hiperekojen akciğerler
Şekil 2
CHAOS, fetal hiperekojen akciğerler
Şekil 3
CHAOS, hiperekojen akciğerler ve inverte diyafram