Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s62-63 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Sevcan Arzu Arınkan,
Resul Arısoy,
Emre Erdoğdu,
Oya Demirci,
Oya Pekin,
Pınar Kumru,
Murat Muhçu

  1. S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Murat Muhçu, S.B. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Prenatal tanı almış konjenital kistik adenomatoid malformasyon olgusunun sunulması ve yönetiminin tartışılması amaçlanmıştır.
Olgu 
Yirmi altı yaşında gravida 1 olan gebenin son adet tarihine göre 20 hafta 3 günlükken yapılan detaylı ultrason muayenesinde sağ akciğerin içinde multipl sayıda sınırları düzgün hipoekojen kistik alanlar tespit edilmiştir. Sol akciğerde ve diğer sistemlerde bir özellik tespit edilmemiştir. Uterin arterler, umblikal arter ve duktus venozus Doppler akımları normal sınırlarda izlenmiş olup triküspit yetmezlik ve hidrops bulguları izlenmemiştir. Tip 1 konjenital kistik adenomatoid malformasyon ön tanısı konularak; aile fetüsün prognozu açısından bilgilendirilip takibe alınmıştır. Kontrole gelmeyen hasta iki ay sonra ağrı şikayetiyle acile başvurmuştur. Yapılan ultrason muayenesinde fetal kalp atımı izlenmemiştir. Vaginal yolla doğum gerçekleştirilmiştir.
Sonuç 
Tip 1 konjenital kistik adenomatoid malformasyon olgularının ayırıcı tanısı ve eşlik eden diğer anomalilerin varlığı yönetim açısından önemlidir. Erken fetal hidropsun ve kalp yetmezliği bulgularının eşlik etmediği olgularda prognoz iyi olup hastalar belli aralıklarla kontrole çağrılarak konservatif olarak takip edilebilir
Anahtar Kelimeler

Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, Prenatal tanı, Yönetim

Dosya / Açıklama
Resim 1
KKAM tip 1
Resim 2
KKAM Tip 1