Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Çoğul gebeliklerde seçici redüksiyon

Ebru Dikensoy, Emre Akçil, Erdoğan Koca, Reyhan Gündüz

Künye

Çoğul gebeliklerde seçici redüksiyon. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s66 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ebru Dikensoy,
Emre Akçil,
Erdoğan Koca,
Reyhan Gündüz

  1. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Gaziantep TR
Yazışma Adresi

Ebru Dikensoy, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Gaziantep TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Çoğul gebeliklerin sıklığı dramatik olarak artmaktadır.İkiz veya daha fazla çoğul gebelikte özellikle erken doğum ve konjenital anomaliler gibi gebeliğin hemen her komplikasyonu için risk artmaktadır.Monokoryonik ikizlerde plasental damarlanma şeklindeki değişiklikten kaynaklanan ilave komplikasyonlar için risk artmaktadır; ciddi discordant malformasyonlar,twin reversed arterial perfusion sequence, ikisden ikize transfüzyon sendromu veya ciddi selektif intrauterin gelişme geriliği gibi.Bu komplikasyonlar çoğul gebeliklein yönetiminde değişiklilklere neden oldu.İkiden fazla çoğul gebeliklerin tüm seyrini düzeltmek ve gebelikle ilgili riskleri azaltmak için reduksiyon güzel bir seçenektir.Komplex monokoryonik gebeliklerde seçici terminasyon ikiz eşinin ölmesini veya çok erken doğmasını engellemek açısından hayat kurtarıcı olabilmektedir.Seçici redüksiyon yaklaşımından önce koryonisiteyi belirlemek bu nedenle çok önemlidir.İşlem 11 ve 14. haftalarda gerçekleştirilir çünkü hangi fetusun sonlandırlacağına yardımcı dair tüm bulgular bu haftada bize yardımcıdır.Reduksiyon işleminden önce ende kalınlığı taraması yapılmalıdır.Seçici reduksiyondaki riskler pek çok faktöre bağlıdır.Başlangıçtaki ve bitişteki fetus sayılarıyla, gebelik kaybı ve preterm doğum gibi kötü gebelik seyri arasında güçlü bir korelasyon vardır.İkiden fazla çoğul gebelilerde reduksiyonun ciddi yararı olsa da,geriye kalan embriyonun bir mi, iki mi yaksa üç mü olaması gerektiği konusunda kesinlik yoktur.Uzun süreli sonuç bilgileri olmadığı halde, daha az prematuritede daha sağlıklı yenidoğanla sonuçlanacağı belirlidir.Üçüzlerin tekile indirilmesi gebelik kaybı riskininde ciddi artışla ilişkili görünmemektedir.
Biz üçüz gebelik olgumuzu göstermeyi amaçladık:monokoryonik diamniyotik ikizler ve monokoryonik tekil gebelik 12. gebelik haftasındaydı.IVF gebeliğiydi ve 2 embriyo transferi yapılmıştı.Bir embriyo ikiye bölündüğü için üçüz gebelik oluşmuştu.Aile beş yıllık infertildi.Aile redüksiyon işleminin düşük riski oranı için oldukça stresliydi.Monokoryonik ikiz gebeliğin ikizden ikize transfüzyon, selektif IUGR ve erken doğum riski gibi olası komplikasyonları hakkında bilgilendirildi.Daha sonra aile tekil gebeliğe reüksiyonu kabul etti.Her bir fetusa ense kalınlığı, burun kemiği ve duktus venozus akım ölçümleri yapıldı.Ultrasonografi eşliğinde transabdominal yolla, 22 gauge iğne ikizlerin kalbine veya torax içine yönlendirildi ve potasyum klorid enjekte edildi. Hasta şu anda 28. gebelik haftasında, sağlıklı bir gebelik sürdürmekte.
Anahtar Kelimeler

Çoğul gebelikler, selektif fetal redüksiyon

Dosya / Açıklama
Resim 1
Üçüz gebelik
Resim 2
Üçüz gebelik (monokoryonik ikiz ve tekil)
Resim 3
Monokoryonik diamniyotik ikiz gebelik ve üstte tekil gebeliğe ait tek plasenta