Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İkiz gebeliklerde fetal ağırlık tahmininin katkısı: Prospektif bir çalışma

Karoui Abir, Dimassi Kawther, Bouriel Ines, Amel Triki, Mohamed Faouzi Gara

Künye

İkiz gebeliklerde fetal ağırlık tahmininin katkısı: Prospektif bir çalışma . Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s67 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Karoui Abir,
Dimassi Kawther,
Bouriel Ines,
Amel Triki,
Mohamed Faouzi Gara

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN
Yazışma Adresi

Karoui Abir, Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Ultrasonografi, ikiz gebeliklerinin yönetiminde çok önemli bir araçtır. Fetal ağırlık tahmini, prematürite, büyüme kısıtlılığı ya da büyüme uyumsuzluğu bakımından neonatal bakımı öngörmede faydalıdır.
Amaç
Çalışmamızda, ikiz gebeliklerde ultrason fetal ağırlık tahminin doğruluğunu değerlendirmeyi amaçladık.
Hastalar ve Yönteml: Doğumdan dört gün önce ultrasona giren 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Tahmini fetal ağırlık (TFA), doğum ağırlığı (DA) ile karşılaştırıldı. Birinci ve ikinci ikiz arasında %25’e eşit veya daha fazla fetal hipotrofi ve büyüme uyumsuzluğu kaydedildi.
Bulgular 
TFA ve DA arasındaki mutlak farklılıklar, her iki ikiz için benzerdi (İ1 için 155 gram [72-337.5] ve İ2 için 150 gram [100-266.5]). Ortalama mutlak yüzde hatası İ1 için %7.7 (2.5-14.76 gram) ve İ2 için %7.5 (3.37-11.85 gram) idi. Ortalama mutlak yüzde hatası, anlamlı hiçbir farklılık olmaksızın, İ1 için %20 ve İ2 için %18 oranlarıyla %10’dan yüksekti. Koryonisite, gestasyonel yaşı ve fetal prezentasyon, tahmini fetal ağırlığı etkilememiştir. İ1 korelasyon katsayısı 0.87, İ2 korelasyon katsayısı 0.89’dur. PN de J1=415.57+ 0.846*PFE de J1 PN de J2=65.68+0.963*PFE de J2. Hipotrifi tanısında ultrasonografi, %90.32 hassasiyete, %78.94 özgüllüğe, %83.5 pozitif prediktif değere (PPD) ve %87.5 negatif prediktif değere (NPD) sahipti. Büyüme uyumsuzluğu tahmini için hassasiyet %76.9, özgüllük %81.8, PPD %50 ve NPD %93.5 idi.
Sonuç 
Fetal ağırlık, ikiz gebeliklerde tam olarak tahmin edilebilir. Hipotrofi ve büyüme uyumsuzluğu tanısında ultrasonun katkısı, genellikle yüksek NPD nedeniyledir.
Anahtar Kelimeler

İkiz gebelikler, ağırlık tahmini.