Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ultrasonografik belirteçlerin ilk trimester gebelik sonuçlarını öngörmedeki rolü

Ebru Ersoy, Ali Özgür Ersoy, Esra Yaşar Çelik, Sibel Özler, Metin Altay, Orhan Gelişen

Künye

Ultrasonografik belirteçlerin ilk trimester gebelik sonuçlarını öngörmedeki rolü. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s69 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ebru Ersoy,
Ali Özgür Ersoy,
Esra Yaşar Çelik,
Sibel Özler,
Metin Altay,
Orhan Gelişen

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR
Yazışma Adresi

Ebru Ersoy, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Ankara TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İlk trimester boyunca bazı ultrasonografik parametrelerin incelenmesi ve ilk trimester gebelik sonuçlarını öngörmedeki rolünü araştırmak
Yöntem
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi gebe polikliniğinde 210 kadını içeren prospektif kohort çalışması gerçekleştirildi. Gestasyonel yaş, son adet tarihine (SAT) dayalı olarak hesaplandı. Embriyonal kalp atım hızı (EKAH) ve yolk kese çapı ilk 12 hafta boyunca değerlendirildi ve takiben gebelikler ilk
trimesterin ötesinde devam edenler ve spontan abort ile sonuçlananlar arasında karşılaştırıldı. Tek yönlü varyans analizi yolk kese çapı ve menstruel yaş (SAT’a göre yaş) arası ilişkiyi, EKAH ve menstruel yaş arası ilişkiyi değerlendirmek için kullanıldı. SAT yaşı - OKÇ( Ortalama Kese Çapı) yaşı farkı, Yolk kese çapının OKÇ’na oranı, OKÇ-CRL(CRL(Crown-
Rump Length). Baş-popo mesafesi) farkı abort eden ve etmeyen grupta bağımsız T-testi ile karşılaştırıldı. Parametreler için regresyon analizi uygulandı ve uygun eğrileri çizildi. Fisher Exact testi, EKAH <120 atım/dk ve SAT yaş-OKÇ yaş farkı >5,5 gün değerinin belirleyiciliği için kullanıldı. 
Bulgular
Yolk kesesi çapı tüm gruplarda bakıldığında anlamlı farklılık 6-8 hf dışındaki gebelerde saptandı(p<=0.001). Yolk kesesi çapı, gestasyonel kese çapı ve CRL uzunluğu arttıkça artmaktadır. EKAH açısından abort eden hastalarla, gebeliği 12 haftanın ötesinde devam edenler arasında anlamlı farklılık saptandı(p<0.001). EKAH <120 atım/dk abortu öngörmede değerli bulundu. SAT’a göre yaş ile OKÇyaş farkı abort eden ve gebeliği devam eden grup arasında anlamlı olarak farklı bulundu(p:0.024).
Sonuç
EKAH ilk trimesteri sağlıklı bir şekilde tamamlayan gebelerde progresif artış göstermektedir. Embriyonal bradikardi, kötü gebelik sonuçlarını öngörmede prognostik faktör olarak kullanılabilir. Yolk kesesi çapı ve yokluğu için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır. SAT yaş ile OKÇ yaş arası fark arttıkça abort riski artmaktadır. Ancak, bu konuda kesin yargıya ulaşmak için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler

Belirteç, ilk trimester, embryonik kalp hızı