Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Gestasyonel hafta ve klavikula Uzunluğunun korelasyonu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s70 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Fazıl Avcı,
Salih Serin,
Murat Bakacak,
Önder Ercan,
Bülent Köstü,
Deniz Cemgil Arıkan

  1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Kahramanmaraş TR
Yazışma Adresi

Deniz Cemgil Arıkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Kahramanmaraş TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
27 gebelik haftasından kadar gebelik haftası ve fetal klavikula uzunluğu (CL) arasındaki korelasyonu değerlendirmek.
Yöntem
Bu çalışma, 14 ve 27 haftaları arasındaki hastalardan oluşan kesitsel bir çalışmadır. Alınma kriterleri: son adet tarihleri bilinen (erken hafta ultrasonografi ile doğrulandı), tekiz, normal fetuslar ve yeterli amniyotik sıvı ile intakt amniyotik membranı olanlardır. Bipariyetal çap (BPD), baş çevresi (HC), karın çevresi (AC), femur uzunluğu (FL), humerus uzunluğu (HL), tahmini fetal ağırlık (EFW), klavikula uzunluğu (CL) ve serebellum gibi ultrasonografik ölçümler yapıldı. Klavikula uzunluğu ve diğer biyometri ölçümleri arasındaki ilişkiler Pearson korelasyonları ve P-değerleri hesaplanmıştır.
Bulgular
Kliniğimizde 77 hasta değerlendirildi. CL değerlendiren tüm girişimler başarılı olmuştur. Ortalama maternal yaş 29.11 ± 5.85 yıl, ortalama gravida 3 (0-10), ve ortalama parite 2 (aralık 0-5) idi. Fetal CL, BPD, HC, AC, HL, FL, fetal ağırlık ve serebellum çapı gebelik haftası ile anlamlı ve güçlü bir koreleydi ve ayrıca Pearson korelasyon değerleri sırasıyla, 0.965, 0.951, 0.917, 0.964, 0.959, 0.965, 0.925 ve 0.954 idi ( p <0.01).

Sonuç 
Ultrasonografi ile milimetre olarak clavicula çapı gebelik haftaları ile anlamlı pozitif korelasyon olduğunu gösterdik. Biz, 1 mm = 1 hafta kuralının serebellum ve vermis anomalisi ve ayrıca son adet tarihi bilinmeyen hastalardan dolayı kullanılabileceğini öneriyoruz. Klavikula uzunluğu gebelik haftası tespit etmek için kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler

Gebelik haftası, Fetal biyometri, Klavicula