Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Nadir görülen ektopik gebeliğin ultrason yönetimi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s70 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Meriem Ajroudi,
Kaouther Dimassi,
Fatma Douik,
Nizar Ben Aissia,
Amel Triki,
Mohamed Faouzi Gara

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN
Yazışma Adresi

Kaouther Dimassi, Department of Obstetrics and Gynecology, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Kantitatif beta-human koryonik gonadotropine (β-hCG) kolay erişimin yanı sıra ultrason ekipmanlarındaki gelişmelerle birlikte ektopik gebelik tanısının zamanlaması, artık birinci trimesterin daha erken bir dönemine tekabül etmektedir. Nadir lokasyonlu ektopik gebeliklerle daha az sıklıkta karşılaşılmaktadır ancak bu tür gebelikler daha da morbid duruma gelmiş olabilir. Bu nadir ektopik gebeliklerin tedavisi, tubal gebeliklerin tedavisi kadar basit olmayabilir; ancak erken tanı ve etkin planlama sayesinde tedavileri eşit derecede etkili hale gelebilir.
Amaç 
Bu çalışmada, ultrasonografi eşliğinde yapılan lokal KCI enjeksiyonuyla yönetilen ve uygun durumlarda bunu intramüsküler MTX enjeksiyonunun izlediği nadir ektopik gebelik vakalarını açıklamayı amaçladık. Çalışmamızda ayrıca, geleneksel tedavi yöntemlerinin açıklanması ve klinik biyolojik ve ultrasonla izlemenin detaylarının verilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem 
Çalışmamız, tedavisi geleneksel olan nadir implantasyon bölgesinde ektopik gebelikli hastaları içeren ve  üç yılı aşan bir süreyle gerçekleştirilen retrospektif bir çalışmadır. Medikal tedavi, gebelik ölçülebilir olduğunda  ultrason eşliğinde gestasyonel keseye KCI enjeksiyonunu içermiştir. Ardından, tedaviyi tamamlamak üzere bir veya daha fazla intramüsküler Metotreksat enjeksiyonuyla devam ettik.
Bulgular 
Çalışma süresi boyunca, medikal olarak tedavi edilen nadir ektopik gebeliklere yönelik 4 gözlemde bulunduk. 2 olguda interstisyel gebelik mevcuttu: Bir olguda servikal gebelik ve diğer olguda sezaryen skarlı gebelik. Tüm olgularda ultrasonla tanı konuldu ve 2 olguda MRI ile tanı doğrulandı. (Detaylar posterde sunulacaktır). Tanıda ortalama süre, 6.amenore haftasıydı. 2 olguda gebelik kalp aktivitesiyle gelişmişti. Ortalama MTX enjeksiyonu sayısı 1.3'tü. Tüm olgularımızda ektopik gebelik, cerrahi girişim ya da anestezi olmaksızın, ultrason eşliğinde ponksiyon ve KCI enjeksiyonu kullanılarak başarıyla yönetilmiştir.
Sonuç
Ultra-hassas serum βhCG testleriyel birlikte gelişmiş ultrasonografinin kullanımı, bu tür gebeliklerin erken tanısına imkan tanımalıdır . Erken tanı ve çoklu yöntemlerin kullanımı ve nadir lokasyonlu ektopik gebelik olgularının morbiditesini ve mortalitesini azaltabilir ve bu olgular, lokal KCI enjeksiyonu aracılığıyla cerrahi girişim olmaksızın başarıyla yönetilebilir.
Anahtar Kelimeler

Ektopik, gebelik