Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Histeroskopik girişim öncesinde ve sonrasında habitual abortuslu ve primer sterilite gibi septat uteruslu hastalarda fertilite ve doğum oranı

Aida Kumnova, Qamil Hamza, Luljeta Canhasi, Butrint Kusari, Ilir Kadiri

Künye

Histeroskopik girişim öncesinde ve sonrasında habitual abortuslu ve primer sterilite gibi septat uteruslu hastalarda fertilite ve doğum oranı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s70-71 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Aida Kumnova,
Qamil Hamza,
Luljeta Canhasi,
Butrint Kusari,
Ilir Kadiri

  1. Regional Hospital Isa Grezda- Gjakova KV
Yazışma Adresi

Aida Kumnova, Regional Hospital Isa Grezda- Gjakova KV,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Uterin malformasyonları, embriyojenez atan Müller kanallarının gelişiminden kaynaklanmaktadır. Semptomlar arasında amenore, infertilite ve habitual abortuslar yer almaktadır. Uterin anomalilerinin prevalansı %6.7’dir. Varlığı, anormal prezentasyonlar ve artmış sezaryen oranlarının yanı sıra birinci ve ikinci trimester abortusun yüksek insidansı, (genellikle erken membran rüptürünün bir sonucu olarak) preterm doğum dâhil düşük reprodüktif üreme performansıyla ilişkilidir (Heinonen ve ark., 1982; Buttram, 1983; McShane ve ark., 1983). Çalışmamızda, üç yıl süren ve iki jinekolog derneğinin ESHRE/ESGE ortak çalışması üzerinden 28.08.134’te ulaşılan uterin anomalilerinin son uterin sınıflandırılması sunulmuştur.
Amaç
Primer sterilite ve habitual abortuslu hastalarda uterin septumunun histeroskopik rezeksiyonunun etkinliğini değerlendirmek.
Yöntem
Septat uteruslu, primer fertiliteli ve habitual abortuslu 25 hasta değerlendirilmiştir. Habitual abortus ile art arda iki abortus anlaşılmaktadır. Araştırmaya farklı yaş gruplarından hastalar dâhil edilmiştir. Richard Wolf makaslarla yapılan mini histeroskopi ile, kısa intravenöz anestezi altında septum rezeke edilmiştir. Girişim anestezisiz gerçekleştirilebilir ancak hastalarımızın isteği, anestezi altında olmasıydı. Girişim prosedürü 20 ila 45 dakika arasında sürmüştür. Mini histeroskopili çalışma 01.01.2013 ile 31.12.2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Histeroskopili çalışma, 01.06.2013 tarihinde başlamış ve hastaların değerlendirilmesi 31.12.2013 tarihine kadar sürmüştür. Girişim gerçekleştirilen tüm hastalar arasında 6 hasta doğum yapmıştı ve 6 hasta gebeliklerinin üçüncü trimesterindeydi.  Gebelik ve canlı doğum oranı %48 idi ve canlı doğumlar da dâhil edildiğinde genel başarı oranı %24’tü. Doğum yapan tüm hastaların sayısı 6 idi ve 6 hasta gebeliklerinin üçüncü trimesterindeydi. In percent’s are 44%. Toplam iki hastada septum rezeksiyonu yapıldı ve over yetersizliği nedeniyle IVF’ye 3 hasta hazırlandı. Temel sonuç ölçümleri klinik gebelik ve canlı doğum oranlarıydı.
Sonuç 
Elde edilen sonuçlar sayesinde, septat uterus fertiliteli hastalarda histeroskopi girişiminin klinik gebelik oranını ve canlı doğum oranını artırdığı kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler

Histeroskopi, uterin septum, habitual abortus.