Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Tübal torsiyonlu ekstrem büyüklükte tübal ektopik gebelik: Sıra dışı bir olgu sunumu

İbrahim Polat, Ali Ekiz, Burak Ozkose, Batuhan Ustun, Alev Atis Aydin, Ali Gedikbasi

Künye

Tübal torsiyonlu ekstrem büyüklükte tübal ektopik gebelik: Sıra dışı bir olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s71 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

İbrahim Polat,
Ali Ekiz,
Burak Ozkose,
Batuhan Ustun,
Alev Atis Aydin,
Ali Gedikbasi

  1. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul TR
Yazışma Adresi

İbrahim Polat, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Ektopik gebelik, döllenmiş yumurtanın uterin kavite dışındaki herhangi bir yerde implantasyonu olarak tanımlanmaktadır. Ektopik gebelik insidansının, tüm gebelikler içinde %1 ila %2 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Çalışmamızda, tübal torsiyonlu büyük bir tübal ektopik gebelik bildirdik.
Olgu
Anamnezinde gravidası 4, paritesi 2, kürtajı 1 olan 36 yaşındaki bir kadın, şiddetli abdominal ağrı şikâyetiyle Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Hafif vajinal kanaması ve bulantısı vardı. Fiziksel muayenesinde abdominal hassasiyet gözlemlendi. Hastanın kan basıncı 90/60 mmHg, nabzı 120 atım/dk, solunum hızı 16/dk ve vücut sıcaklığı 37.6°C idi. Yaygın abdominal hassasiyet, palpasyon esnasında fark edildi ve spekulum muayenesinde servikal osta hafif kanama gözlemlendi. Transabdominal sonografi, uterin fundusun süperior yüzeyinde yer alan ve 12. gebelik haftasında ölçülen canlı fetuslu bir gestasyonel kese ortaya koydu. Ektopik gebelik kütlesi, çapın geniş yerinde 8x5 cm olarak ölçüldü. İlk acil inceleme sonrasında abdominal gebelik veya rüptür ampuller gebelik ön tanısıyla operasyon kararı verildi. Hemodinamik instabilite ve gross abdominal kanama nedeniyle laparotomiye karar verildi. İntraoperatif olarak 1 litre hemoperitonium görüldü. Sağ fallop tüpte 75x45 mm boyutlu ve tam bir tur kıvrılmış fallop tüplü ektopik gebelik gözlemlenmiştir. Salpingektomi materyali incelendiğinde, fetusun tepe-makat uzunluğu 59 mm olarak ölçülmüştür ve bu uzunluk, gestasyonel yaş bakımından 12 hafta 3 güne denk düşmektedir.
Sonuç 
Ampuller ektopik gebeliklerin, gebeliğin 13. haftasına kadar ilerlemesi mümkündür. Kütlenin aşırı büyümesinden kaynaklı torsiyonel tutulum, kasık ağrısının daha da kötüleşmesine katkı sağlayabilir. Abdominal gebeliklerde ayırıcı tanı, manyetik rezonans görüntüleme ile desteklenebilir ancak bazı vakalarda acil laparotomi hayati olduğundan işlevsel tanı düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler

Ektopik gebelik, tübal torsiyon, abdominal gebelik.