Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Grandmultipar bir kadında rahim içi araçla kontrasepsiyon başarısızlığı: Tanı konulmamış uterin septum varlığı

Raziye Keskin Kurt, Nesrin Atcı, İlay Öztürk, Oğuz Uyar, Arif Güngören

Künye

Grandmultipar bir kadında rahim içi araçla kontrasepsiyon başarısızlığı: Tanı konulmamış uterin septum varlığı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s74 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Raziye Keskin Kurt1,
Nesrin Atcı2,
İlay Öztürk1,
Oğuz Uyar1,
Arif Güngören1

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı- Hatay TR
Yazışma Adresi

Arif Güngören, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Konjenital uterin anomaliler genellikle asemptomatiktir. Tanı almamış uterin anomalisi olan Kontrasepsiyon başarısızlığı yaşayabilirler. Bu vaka sunumunda, rahim içi aracı(IUD) ve intrauterine gebeliği olan hastada tanı konulmamış uterin septum varlığını sunmayı amaçladık.
Olgu
28 yaşında, G7P6Y6 olan kadın hasta polikliniğe gebelik ve IUD şikayetiyle başvurdu. Hastanın hikayesinden 3 yıl önce yine IUD ile gebe kaldığı öğrenildi. Bunun dışında reprodüktif hikayesi normaldi ve tüm doğumları vajinal yolla miadında prezentasyon anomalisi olmadan gerçekleşmişti. Son adet tarihini bilmiyordu. Jinekolojik muayenede IUD ipi izlenmedi. TV-USG’de uterus boyutları artmıştı ve görünüm uterin septum ile uyumluydu. Sol uterin kavitede IUD ve mikst sıvı ekosu, sağ uterin kavitede ise CRL:7.7 mm(6h 5 g) canlı gebelik izlendi. Adnexler ve douglas doğal izlendi. Gebeliğin devamını isteyen hasta poliklinik kontrolüne alındı.
Sonuç
Anomalili çoğu kadın tanı alamadığı için konjenital uterin anomalilerin kesin insidansını bilmek zordur. Fertil normal reprodüktif hikayeye sahip kadınların 2-4%’ünde uterin anomali görülmektedir. Uterin anomalilerin tipi ve sıklığı uterin septum(90 %), bikornu uterus (5 %), and uterus didelphis(5%) şeklindedir. Uterin anomaliler ayrıca intrauterin gelişme kısıtlılığı ve prezentasyon anomalisine neden olabilir. Bu gebelerde gebelik sonuçları spontan düşük(21-44%), preterm eylem(12-33%) ve canlı doğum(50-72%) şeklindedir. Bu vakada ise hastanın bir kez IUD ile gebe kalması dışında reprodüktif hikayesi normaldi. Kolay uygulanan, ucuz ve güvenilir bir kontraseptif metod olan IUD yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde genel olarak ebeler tarafından uygulanmaktadır ve nadir olarak yanlış yerleştirilmesine bağlı komplikasyonlar görülebilmektedir. Asemptomatik kadınlarda dahil IUD uygulamasından önce pelvisin ultrason ile değerlendirilmesinin, uterin anomaliye bağlı yanlış IUD yerleşimlerini önleyeceği kanaatindeyiz. IUD ile kontrasepsiyon başarısızlığı akla uterin anomalileri getirmelidir.
Anahtar Kelimeler

Uterin anomali, kontrasepsiyon başarısızlığı, rahim içi araç