Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

İntrauterin araçla anguler gebelik. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s74-75 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Şenol Şentürk,
Yeşim Bayoğlu Tekin ,
Gülşah Balık,
Ülkü Mete Ural

  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR
Yazışma Adresi

Şenol Şentürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Anguler gebelik, gestasyonel kesenin uterin kavitenin lateral açısına implante olduğu nadir bir durumdur. Çalışmamızda, yetişkin bir kadında gerçekleşen anguler gebelik vakasını ve yönetimini sunmayı amaçladık.
Olgu 
Yirmi altı yaşında multigravid bir hasta, gecikmiş adet şikayetiyle kliniğimize başvurdu. 2 yıldır intrauterin araç (IUA) kullanan hastanın vajinal muayenesinde, vajina ve serviks normal görünümdeydi ve IUA teli gözlemlenmedi. Vajinal palpasyonda hiçbir ağrılı servikal hareket yoktu. Yapılan transvajinal ultrasonda, IUA’nın doğru pozisyonda yer aldığı gözlemlendi ve prob sol tarafa hareket ettirildiğinde, miyometriyal incelmeyle uterin fundusun sol tarafına fetal polün implante olmadığı 5 haftalık gestasyonel kese belirlendi. İnterstisyel hat (kornual gebelikte görülen ultrasonografik bulgu) gözlemlenmedi. Gestasyonel kese etrafındaki minimum miyometriyal kalınlık 4.3 mm olarak ölçüldü. β--hCG seviyesi 4421 mIU/ml ve hemoglobin seviyesi 12.1 g/dl idi. Anguler gebelik tanısı bu bulgularla konuldu. Hasta durumu hakkında bilgilendirildiğinde, bunun planlanmayan bir gebelik olduğunu ve gebeliği sonlandırmayı istediğini belirtti. Eşinin izni alındıktan sonra preoperatif hazırlık yapıldı. Ameliyathanede önce IUA çıkarıldı, ardından kürtaj yapıldı. Hiçbir komplikasyon oluşmadı. Hasta, postoperatif 3. saatte taburcu edildi.
Tartışma
Anguler gebeliklerle ilgili çeşitli raporlar yayınlanmaktadır. Yine de, klinik mutabakat eksikliği nedeniyle, anguler gebeliğin bir klinik bir tablo olarak görülmediği anlaşılmaktadır ve olguların çoğuna büyük olasılıkla tanı konulmamaktadır. Anguler gebelik, uterin kavitenin uterotubal birleşiminin sadece medial kısmında nidasyonun gerçekleştiği ve ektopik bir gebelik olarak düşünülmeyen bir durumdur. Çalışmamızda, kornual gebelikle karıştırılmaması dikkate değerdir. Anguler gebelikte geleneksel yaklaşım tercih edilir. Gebelik, olguların yaklaşık %60’ında canlı bir fetus doğana kadar sürer.
Sonuç
Sıradışı bir lokasyondaki ektopik gebeliğin tanısını koymak zor olabilir. Fallop tüpünün uterin ostium bölgesini dikkate alarak sağlam intrauterin ve ekstrauterin gebelik arasındaki farkı ortaya koymak hassas bir çalışma gerektirebilir. Ayırıcı tanı dikkatlice konmalı ve tedavi stratejileri buna uygun olarak belirlenmelidir.
Anahtar Kelimeler

İntrauterin araç, anguler gebelik, ektopik gebelik.