Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Preterm doğumun tanısı ve prognozunda servikal uzunluğun ultrasonda ölçümünün yararı

Chiraz Elfekih, Mohamed Chokri Hnifi, Asma Fatnassi, Faouzia Hmila, Mounira Chaabene

Künye

Preterm doğumun tanısı ve prognozunda servikal uzunluğun ultrasonda ölçümünün yararı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s75 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Chiraz Elfekih1,
Mohamed Chokri Hnifi1,
Asma Fatnassi1,
Faouzia Hmila1,
Mounira Chaabene2

  1. Department of Gynecology & Obstetrics, Mahmoud el Matri Teaching Hospital, Faculty of Medicine of Tunis TN
  2. Department of Radiology, Mahmoud el Matri Teaching Hospital, Faculty of Medicine of Tunis TN
Yazışma Adresi

Chiraz Elfekih, Department of Gynecology & Obstetrics, Mahmoud el Matri Teaching Hospital, Faculty of Medicine of Tunis TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Preterm doğum, obstetride yaygın bir patolojidir. Doğumların %9’u prematüredir (2010). Prematürite problemleri, güvenilir tanıda önemli bir etkiye sahiptir. Servikal uzunluğun endo-vajinal ultrason ölçümü, bu amaca çok daha fazla hizmet eder.
Amaç
Servikal uzunluğun vajinal ultrason ölçümünün tanılayıcı ve prognostik doğruluğunu karşılaştırmak. Spontane preterm doğumun pozitif prediktif değerini belirlemek.
Yöntem
Mahmoud El Matri hastanesinde sağlam membranlı 100 MAP olgusu görülmüştür. Gebelik süresi 28 hafta ile 36 hafta 6 gün arasında değişmektedir.
Bulgular
Hastaların ortalama yaşı 28.74, ortalama paritesi 1.79 idi. Ortalama gebelik süresi, 28 hafta ve 36 hafta aralığında olmak üzere 33 hafta 4 gündü. Başvuruda uygulanan vajinal muayenede, olguların %40’ında %50’den fazla delesyonla olguların %69’unda 1 parmak dilasyonundan fazlası gözlemlenmiştir. Hastaların %41’inde servikal uzunluk 255 mm’ye eşit veya daha küçüktü ve hastaların %59'unda 25 mm'den daha küçüktü. Ortalama boyun uzunluğu 26.85 mm idi. 25 mm’ye eşit boyun uzunluğu için negatif prediktif değer, 68.75’lik özgüllükle 86.27’e eşitti. 20 mm servikal uzunluğu için zayıf VPN gözlemlendi. 30 mm servikal uzunluğu için düşük özgüllük gözlemlendi. MAP 28 için başvuran 100 kadından 72’si sonunda prematüre doğum gerçekleştirdi.
Sonuç
Serviksin transvajinal ultrasonla ölçümü, gündelik obstetrik uygulamasının bir parçasıdır. Objektivite ve düşük operatörler arası değişkenlik, bu tür ek muayenelerin klinik muayenenin bir parçası olmasını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler

Ultrason, servikal uzunluk, preterm doğum.