Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Sezaryen skar gebeliğinin metotreksat uygulaması sonrası küretaj ile başarılı tedavisi

Yeşim Bayoğlu Tekin, Ulku Mete Ural, Senol Sentürk, Emine Seda Guvendag Guven, Figen Kır Sahin

Künye

Sezaryen skar gebeliğinin metotreksat uygulaması sonrası küretaj ile başarılı tedavisi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s76 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Yeşim Bayoğlu Tekin,
Ulku Mete Ural,
Senol Sentürk,
Emine Seda Guvendag Guven,
Figen Kır Sahin

  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR
Yazışma Adresi

Yeşim Bayoğlu Tekin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Sezaryen skar gebeliği tespit edilen, metotreksat uygulaması sonrası kavite içindeki gebelik materyalinin regrese olmaması üzerine ultrasonografi eşliğinde suction küretaj uygulanan ve komplikasyonsuz olarak tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.
Olgu
27 yaşında gravida 2 parite 1 abortus 1 olan hasta 6 hafta adet gecikmesi sonrasında lekelenme şikayeti ile başvurdu. Yapılan transvajinal ultrasonografide istmus hizasında 57x45 mm boyutlarında gestasyonel kese ile uyumlu görüntü izlendi. Gestasyonel kesenin sezaryen skar bölgesinde lokalize olduğu ve myometriumu bu bölgede incelttiği gözlendi. Mesane ile komşu olan bölgede myometrial kalınlık 4.6 mm olarak ölçüldü. b-hCG değeri 1670 olan hastaya metotreksat 1 mg/kg dozunda intramuskuler olarak uygulandı. Metotreksat uygulaması sonrası 21. günde b-hCG değeri 0’a düşen ancak kavite içindeki kitlede regresyon gözlenmeyen hastaya ultrasonografi eşliğinde suction küretaj uygulandı. Küretaj sonrasında skar alanında yoğun kanlanması olan 24x22 mm boyutlarında plasental doku gözlendi. Olası uterin rüptür ve kanama ihtimali nedeniyle kitleye tekrar müdahale edilmedi ve ikinci kez metotreksat uygulandı. Tedaviden 2 ay sonra kitlenin tamamen regrese olduğu saptandı ve hasta spontan olarak adet görmeye başladı.
Sonuç
Sezaryen skar gebeliği erken tespit edilmez ve uygun yöntem ile tedavi edilmezse abondan kanama, uterin rüptür ve mesane perforasyonu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Tedavi seçenekleri medikal ve cerrahi yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Ancak hastanın klinik prezentasyonu, kitlenin büyüklüğü, mesaneye uzaklığı, hastanın fertilite istemini göz önüne olarak tedaviye yön vermek başarılı bir tedavinin en önemli anahtarıdır.
Anahtar Kelimeler

Skar gebeliği, ultrasonografi.