Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Sezaryen skar gebeliği: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s77 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Süreyya Demir1,
Bülent Demir1,
Gülser Bingöl1,
Sahra Çavuşoğlu1,
Mehmet Nafi Sakar2,
Deniz Balsak2

  1. T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
  2. Diyarbakır Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Süreyya Demir, T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Sezaryen skar gebeliği; sezaryen skarında oluşan gebeliğin zamanla myometriyumun içerisine invaze olması sonucu oluşan, nadir görülen bir ektopik gebelik çeşididir. Görülme sıklığı, tüm gebelikler için 1/1800-1/2216, geçirilmiş sezaryen öyküsü olanlarda ise %0.15’dir. En büyük risk faktörü geçirilmiş sezaryen öyküsüdür. Komplikasyonları nedeniyle yaşamı tehdit eden bir durumdur. Erken tanı ve tedavi çoğu zaman hayat kurtarıcıdır. Sezaryen skar gebeliğinde bekleme tedavisi, dilatasyon ve küretaj, lokal veya sistemik metotreksat, cerrahi olarak trofoblastik dokunun çıkarılması ve uterin arter embolizasyonu gibi bir çok tedavi alternatifleri kullanılabilir. Bu olguda, dilatasyon ve küretaj sonrası Foley kateteri yöntemi kullanılarak tedavi edilen edilen sezaryan skar gebeliğini sunmayı amaçladık. Olgu 36 yaşında, gravida 6 Para 4 abortus 1 olan hasta adet rötarı şikayeti ile başvurdu. Yapılan TV USG’de 5 haftalık SAC ile uyumlu gebelik kesesinin alt uterin segmentte sezaryen skar yerine yerleşmiş olduğunu gördük. Hastanın özgeçmişinde 3 defa sezaryen operasyonu geçirdiği ve bir kezde abortus sonrası D C yapıldığını öğrendik. Hastaya olası bütün komplikasyonlar anlatılarak, ameliyathanede USG eşliğinde önce Hegar bujisi ile servikal dilatasyon sağlandı, daha sonra gebelik ürünü Karmen kanülü ile aspire edildi. Hastanın orta derecede bir kanaması olması üzerine intrakaviter Foley katater uygulandı. 25-30 cc SF ile kataterin balonu şişirilek operasyona son verildi. Postop kanama izlenmeyen hasta 24 saat sonra foley sonda çekilerek şifa ile taburcu edildi.
Anahtar Kelimeler

Sezaryan skar gebeliği, dilatasyon ve küretaj, ektopik gebelik.