Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Genel hastanemizde 10 yılda ektopik gebelik-ultrason tanısı ve minimal invazif tedavi

Boris Divic, Dragan Malobabic, Slavko Arbanas, Bratislav Mitrovic

Künye

Genel hastanemizde 10 yılda ektopik gebelik-ultrason tanısı ve minimal invazif tedavi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s77-78 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Boris Divic,
Dragan Malobabic,
Slavko Arbanas,
Bratislav Mitrovic

  1. Department of Gynecology and Obstetrics, General Hospital Sremska Mitrovica- Sremska Mitrovica SR
Yazışma Adresi

Boris Divic, Department of Gynecology and Obstetrics, General Hospital Sremska Mitrovica- Sremska Mitrovica SR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş ve Amaç

Terim, döllenmiş ovumun endometriyum dışındaki herhangi bir doku üzerinde implantasyonunu takiben gebelik olarak tanımlanmaktadır. İnsidans oranı %0.94 ila %2.6 arasındadır ve artmaya devam etmektedir. Tübal prezentasyonu en yaygın olanıdır. Çalışmamızda, departmanımızda transvajinal ultrason gelişimi ve serbest b-hCG’nin erken tespitiyle daha iyi tanılarda bulunulduğunu ve daha erken aşamalarda bir ektopik gebeliği tespit edebilmenin mümkün olduğunu kanıtlamayı amaçladık.

Yöntem

01.01.2001 ve 31.12.2010 arası dönemi kapsayan 10 yıllık süre boyunca ektopik gebeliklerin tanısında ve tedavisindeki yetkinliklerimizi inceledik. Çalışmamızdaki tablo ve grafikler, hastanede yatış almış hastalarımızda son 10 yıl boyunca ektopik gebeliklerin sayılarını ve lokasyonlarını göstermektedir. Kişi başına ultrason muayenesi sayılarını ve tedavi öncesi ve sonrasında yatakta geçen ortalama gün sayısını sunduk. Transvajinal ultrason korelasyonu ve serbest beta alt-ünite hCG seviyelerini de inceledik. Tüm olgularda tedavi operatifti; çoğu durumda minimal invazif prosedürler tercih edilen yöntemdi.

Bulgular ve Sonuç 

Çalışmamızda, ektopik gebeliklere yönelik olarak on yıllık bir dönem incelenmiştir. Klinik tablonun insidansında artan eğilim departmanımızda gözlemlenmiş olup, transvajinal ultrasondaki gelişmeler sayesinde ektopik gebeliklerin tanısı da iyileştirilmiştir. Yeni cihazlar almak ve transvajinal ultrason tekniğinde daha deneyimli olma yolunda sergilenen çaba, daha iyi sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.
 

Anahtar Kelimeler

Ektopik gebelik, transvajinal ultrason, beta alt-ünite HCG seviyeleri.

Dosya / Açıklama
Table 1
Localisation of ectopic pregnancies-10 year period