Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Anormel uterin kanama nedeni ile MIRENA uygulanan hastalarda uterin, radial ve, spiral arter dopler parametrelerinin incelenmesi

Hanifi Şahin, Arif Güngören, Kenan Dolapçıoğlu, Raziye Keskin Kurt, Orhan Nural , Oğuz Uyar

Künye

Anormel uterin kanama nedeni ile MIRENA uygulanan hastalarda uterin, radial ve, spiral arter dopler parametrelerinin incelenmesi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s78 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Hanifi Şahin,
Arif Güngören,
Kenan Dolapçıoğlu,
Raziye Keskin Kurt,
Orhan Nural ,
Oğuz Uyar

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR
Yazışma Adresi

Arif Güngören, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Hatay TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Bu çalışmanın amacı 1 yıllık takipte levonorgestrel salgılayan intrauterin aracın (LNG-RIA) uterin arter, radial arter ve spiral arter kan akımına olan etkilerini araştırmaktır.
Yöntem
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde menometroraji nedeniyle LNG-RIA kullanan 117 fertil hastaya ait uterin, radial ve spiral arter kan akımının 1 yıllık değişiminin incelenmesi.
Bulgular
91 olgu 1 yıllık kontrolü tamamladı. Uterin arter rezistans indeks (RI) ve pulsatil indekslerde (PI) anlamlı bir değişiklik olmazken, radial arter ve spiral arter rezistans indekslerinde artma izlenmiştir. Ayrıca endometrial kalınlıkta azalma, hemoglobin, hematokrit değerlerinde artma tespit edilmiştir. Koagülasyon parametrelerinde(PT, PTT, INR) değişiklik izlenmemiştir.
Sonuçlar 
LNG-RIA’nın uterin artere anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Radial arter, spiral arter rezistans indekslerinde artış ve endometrium kalınlığını azaltarak endometrial baskılanma yapması ile menstrual kan kaybının azalması progestagenik lokal etkisini ön plana çıkartır. Koagülasyon parametrelerinde değişimin olmaması intrensek ve ekstrensek pıhtılaşma yollarına etki etmediği ve sistemik etki ile kanamayı durdurmaya yardımcı olmadığına işaret eder.
Anahtar Kelimeler

LNG-RİA, Arter dopleri