Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Preterm gebelikte transperineal ultrasonografinin kullanımı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s78 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Helmi Temessek,
Kaouther Dimassi,
Narjess Karmous,
Nizar Ben Aissia,
Amel Triki,
Mohamed Faouzi Gara

  1. Obstetrics and Gynecology Department, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN
Yazışma Adresi

Kaouther Dimassi, Obstetrics and Gynecology Department, Mongi Slim Hospital- La Marsa TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Preterm gebelik yönetiminde (PG) transvajinal ultrason (TVU), tanı ve prognoz bakımından altın standarttır. Transperineal ultrason (TPU), güvenilir bir alternatif olabilir.
Amaç
• Preterm gebelikte transperineal ultrason tekniğini sunmak.
• Servikal uzunluk ölçümlerinde ve internal os açılımının görselleştirilmesinde TVU ve TPU sonuçlarını karşılaştırmak.
Yöntem
Çalışmamız, preterm doğumlu 14 ila 36. gestasyonel haftası arasındaki hastalara yönelik prospektif bir ön çalışmadır. Tüm hastalara transperineal ve transvajinal servikal uzunluk değerlendirmesi uygulandı. Pearson korelasyon katsayısı ve Lin uyum katsayısı kullanıldı. Kabul edilebilir uyum >0.82 ve kabul edilebilir korelasyon >0.9 olarak tanımlandı.
Bulgular
59 hastaya protokol uygulandı. Pearson korelasyon katsayısı 0.64’tü. Tüm servikal uzunluklar için transperineal ve transvajinal ölçümleri arasında yakın benzerlik gözlemlendi.
Sonuç
Transperineal ultrason, transvajinal ultrason kadar güvenilirdir. Ayrıca bu teknik, hızlı, kesin ve açık olup, anksiyete geliştiren hastalarda daha fazla konfor sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler

Preterm labor, serviks uzunluğu, transperineal.