Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Histerektomi öncesi klitoral arter Doppler indekslerinin karşılaştırılması

Yesim Bayoglu Tekin, Senol Senturk, Ulku Mete Ural, Emine Seda Guvendag Guven, Figen Kır Sahin

Künye

Histerektomi öncesi klitoral arter Doppler indekslerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s78-79 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Yesim Bayoglu Tekin,
Senol Senturk,
Ulku Mete Ural,
Emine Seda Guvendag Guven,
Figen Kır Sahin

  1. Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR
Yazışma Adresi

Yesim Bayoglu Tekin, Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Çalışmamızda, selim uterus lezyonları nedeniyle histerektomi geçiren kadınların klitoral arter Doppler indekslerini değerlendirmeyi ve değişiklikleri kadın seksüel fonksiyon indeksiyle (KSFİ) karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem 
Çalışmamıza yirmi kadın katıldı. Selim uterin lezyonlu pre-menopozal kadın olmak, çalışmaya dâhil edilme kriteriydi. Klitoral arter Doppler ultrasonografi değerlendirmesi, 13.5 Mhz lineer probla gerçekleştirildi. Muayeneler, genital dokuya herhangi bir basınç uygulamaksızın litotomi pozisyonunda yapıldı. Pulsatilite (PI), direnç (RI) indeksleri ve sistol/diastol oranı (S/D) hesaplandı ve KSFİ skorları cerrahi işlemden önce ve 6 ay sonra değerlendirildi.
Bulgular
Kadınların ortalama yaşı 45.2± 31 idi. PI, RI ve S/D indeksleri, cerrahi işlem öncesinde 1.25±0.41, 0.65±0.10 ve 3.31±1.53 olarak, cerrahi işlem sonrasında da 1.01±0.41, 0.59±0.10 ve 2.69±1.01 hesaplandı. Cerrahi öncesi ve sonrası Doppler indeksleri değerlendirmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.001 for PI, RI and S/D). KSFİ skorları histerektomi öncesinde 28.3±5.4 ve cerrahi işlemden 6 ay sonra 20.5±8.6 olarak bulundu; KSFİ skoru, cerrahi işlem sonrasında anlamlı derecede azaldı (p<0.05).
Sonuç
Sonuçlarımız, klitoral arter kan akışının histerektomi sonrasında değiştiğini ve bu değişikliklerin, kadın seksüel fonksiyonlarını anlamlı derecede değiştirdiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler

Klitoral arter Doppler, seksüel fonksiyon, histerektomi.