Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

İntrauterin fokal lezyonların tespitinde Power Doppler USG’nin hassasiyeti: Doppler ultrason ve histeroskopik histopatolojiyle korelasyon

Ebru Çöğendez, Meryem Eken, Osman Temizkan, Ecmel Işık Kaygusuz, Dilşad Herkiloğlu, Mustafa Eroğlu, Murat Muhçu

Künye

İntrauterin fokal lezyonların tespitinde Power Doppler USG’nin hassasiyeti: Doppler ultrason ve histeroskopik histopatolojiyle korelasyon. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s79 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ebru Çöğendez1,
Meryem Eken1,
Osman Temizkan2,
Ecmel Işık Kaygusuz3,
Dilşad Herkiloğlu1,
Mustafa Eroğlu1,
Murat Muhçu1

  1. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- İstanbul TR
  2. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- İstanbul TR
  3. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ebru Çöğendez, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Endometriyal poliplerle submukozal fibroidlerin Power Doppler akış haritalamasını karşılaştırmak ve farklı Power Doppler özelliklerinin bu fokal endometriyal lezyonları ayırt etmede yardımcı olup olamayacağını analiz etmek.
Yöntem
Anormal uterin kanaması ve transvajinal ultrasonda infertilite sergileyen ve sonohisterografide fokal endometriyal lezyonları olduğu görülen 58 kadın (medyan yaş: 37; aralık, 25-51 yıl) bu prospektif çalışmaya dâhil edildi. Üç farklı vasküler yapı tanımlandı: Yapı A: Tek damarlı yapı; Yapı B: Çıkıntı benzeri damar yapısı; Yapı C: çoklu damar yapısı. Bunlar, son histopatolojik tanıyla karşılaştırıldı.
Bulgular 
Histolojik tanılar şöyleydi: Endometriyal polip 40 (%69), submukozal miyoma 18 (%31). Power Doppler sinyalleri bunların 53’ünde gözlemlendi; endometriyal polipli beş hastada gözlemlenmedi. Vaskülarize poliplerde Yapı A’yı %75 oranında, Yapı B’yi %2.5 oranında ve Yapı C’yi %7.5 oranında bulduk; ayrıca submuköz miyomalarda Yapı A’yı %5.6 oranında, Yapı B’yi %66.7 oranında ve Yapı C’yi %27.8 oranında bulduk. Endometriyal polipleri tanılamada tekli damar yapısı için hassasiyet, özgüllük ve pozitif ile negatif prediktif değerlerini sırasıyla %27.78, %92.5, %62.5 ve %74 olarak bulurken, submukozal fibroidleri tanılamada çıkıntı benzeri damar yapısı için bu değerleri sırasıyla %72.22, %100, %100 ve %88.9 olarak bulduk.
Sonuç
Power Doppler kan akışı haritalaması, intrauterin fokal lezyonların tanısında kabul edilebilirdir ve endometriyal polipleri ve submukozal fibroidleri ayırt etmede pratik bir yöntemdir
Anahtar Kelimeler

Power Doppler, histeroskopi, fokal intrauterin lezyonlar.