Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Ultrasonografiyle over kitle tanısında radyologların değerlendirme geçerliliği ve kategori ayırt etme becerisi

Gholamreza Babaei Rouchi

Künye

Ultrasonografiyle over kitle tanısında radyologların değerlendirme geçerliliği ve kategori ayırt etme becerisi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s79-80 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Gholamreza Babaei Rouchi

  1. Islamic Azad University, Karaj-Branch- Karaj IR
Yazışma Adresi

Gholamreza Babaei Rouchi, Islamic Azad University, Karaj-Branch- Karaj IR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Değerlendirme geçerliliği, herhangi bir hastalığı gözlemlemede ve tanısına karar vermede büyük öneme sahiptir. Bu inceleme, over kistlerini gözlemlemeyi ve ultrason imajlarını okumayı ve herhangi bir radyolog için kategorisini ayırt etmeyi amaçlamaktadır. Ayırt etme becerisi, bu konuyla ilgili şeylerden biridir ve radyologların doğru tanı koyma becerisi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, radyologun ultrasonda over kisti hastalıklarına yönelik sıralanmış kategorilerde (selim, sınırda, habis) ayırt etme becerisini değerlendirdik. Bunu yapabilmek için, Ağırlıklı Kappa katsayısıyla radyologların değerlendirme geçerliliğini ölçtük ve ardından “kare puanları birliktelik modeli” yardımıyla over kisti hastalıklarının şiddetine tanı koymada ayırt etme becerilerini değerlendirdik.
Yöntem
Bu analitik kesitsel çalışmada iki radyolog ve üç radyoloji asistan hekimi, (bir hafta arayla) iki ayrı dönemde ayrı ve bağımsız olarak 40 hastanın ultrasonunu değerlendirmiştir. Hastalar, Ocak 2012’de Mirza Koockk Khan Hastanesi’ne başvuranlardan seçilmiştir. Ultrason muayeneleri, uzman bir radyolog ve tek bir cihaz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bulgular
Radyologlardan alınan veriler, üstün ayırt etme becerileri nedeniyle “kare puanları birliktelik modeli” ile değerlendirilmiştir. Radyologlarımız için Ağırlıklı Kappa katsayısı ortalaması 0.81, değerlendirme geçerliliği 0.99 idi; fakat asistan hekimlerimizin düşük sonuçları nedeniyle analiz için “geçerlilik artı kare puanları birliktelik modeli”ni kullandık ve asistan hekimler için bulduğumuz Ağırlıklı Kappa katsayısı ortalaması 0.65, değerlendirme geçerliliği ise 0.97 olarak bulunmuştur.
Sonuç
Radyologlar asistan hekimlerden daha iyi bir işleve sahip olsa da, over kisti hastalığının tanısı ve kategorilendirilmesi konusunda hepsi de uygun ayırt etme becerileri sergilemiştir. Selim kategoriyi sınır kategorisinden ayırt etmek, habis kategorisini sınır kategorisinden ayırt etmekten daha zordu ve radyologlar, bu konuda asistan hekimlerden daha iyi bir sonuç sergiledi.
Anahtar Kelimeler

Over kisti, ultrasonografi, güvenilirlik.