Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Üçüncü trimesterde karın ağrısı ile ortaya çıkan hiperreaksiyo luteinalis: Olgu sunumu

Harika Bodur Öztürk, Gül Telci, Deniz Usal, Tayfun Bağış

Künye

Üçüncü trimesterde karın ağrısı ile ortaya çıkan hiperreaksiyo luteinalis: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s80 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Harika Bodur Öztürk1,
Gül Telci1,
Deniz Usal1,
Tayfun Bağış2

  1. Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
  2. Acıbadem Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Harika Bodur Öztürk, Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Hiperreaksiyo luteinalis overlerin iki taraflı genişlediği nadir, iyi huylu bir durumdur. Bu durum genellikle trofoblastik hastalık, hidrops fetalis ve çoğul gebelikler ile ilişkilidir. 28 yaşında G1 P0 33 haftalık spontan ikiz gebeliği bulunan hasta, iki taraflı pelvik ağrı ile hastaneye başvurdu. Ultrason değerlendirmesinde her iki overde birçok sayıda anekoik kistik lezyonlar tespit edildi. Hastaya 34 hafta 4 günde ikiz gebelik nedeniyle primer sezaryen uygulandı. Pelvisin intraoperatif gözleminde overlerin, çapı 2 ile 4 cm arasındaki birçok sayıda kist nedeniyle belirgin şekilde büyüdüğü izlendi. Perioperatif takiplerinde özellik olmadı. Doğumdan 6 hafta sonra pelvik ultrason uygulandı ve overler residuel kist olmaksızın normal olarak tespit edildi.
Hiperreaksiyo luteinalis gebelik sonrasında genellikle geriler. Over torsiyonu veya kontrol edilemeyen kanama gelişirse cerrahi müdahale gerekebilir. Histolojik tanısı yapılmayan, varsayıma dayalı tanısı olan hastalarda postpartum takip önerilmektedir. Sunulan olguda, konservatif yaklaşım ile her iki overin korunması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler

Adneksiyal kitle, hiperreaksiyo luteinalis, ikiz gebelik

Dosya / Açıklama
Şekil 1
Multikistik büyük sağ overin ultrason görüntüsü
Şekil 2
Büyük overlerin ve uterusun cerrahi sırasındaki bulgusu