Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Tubo-ovaryen varyen absenin ultrasonografi eşliğinde transvaginal drenajı

Yesim Bayoglu Tekin, Ulku Mete Ural, Senol Senturk, Emine Seda Guvendag Guven, Figen Kır Sahin

Künye

Tubo-ovaryen varyen absenin ultrasonografi eşliğinde transvaginal drenajı. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s80-81 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Yesim Bayoglu Tekin,
Ulku Mete Ural,
Senol Senturk,
Emine Seda Guvendag Guven,
Figen Kır Sahin

  1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR
Yazışma Adresi

Yesim Bayoglu Tekin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Rize TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
İntravenöz antibiyotik tedavisine rağmen iyileşme sağlanamayan bir tubo-ovaryen absenin ultrasonografi eşliğinde başarıyla endovajinal drenajı sağlanmış bir olgu sunulmuştur.
Olgu 
45 yaşında gravida 6, parite 4 premenapozal hastadır. 7 yıldır rahim içi araç kullanan hastanın bir haftadır karın ağrısı ve yüksek ateş öyküsü mevcuttu. Akut batın tablosu ile acil servise başvuran hastaya yapılan ultrasonografide pelviste sağda 105x97 mm, solda 76x62 mm boyutlarında tubo-ovaryen abse ile uyumlu konglemere kitleler ve Douglas boşluğunda 50 mm derinliğinde serbest sıvı görüldü. WBC: 23.000, CRP: 16.8 olan hastanın ateşi 38.5 °C olarak ölçüldü. Batın hassas rebound ve defans mevcuttu. Vajinal muayenede posterior forniks dolgun ve fluktuasyon vermekte idi. Collum hareketleri ağrılı idi. Hastaya 5 gün boyunca metronidazol 1 gr 2x1 ve seftriakson 1 gr 2x1 iv olarak uygulandı. WBC ve CRP değeri düşmeyen hastaya ultranonografi eşliğinde endovajinal drenaj uygulandı yaklaşık 700 cc pürülan mayi boşaltıldı. Drenajın ardından douglasa dren yerleştirildi. Drenaj sonrası pelvik kitleleri küçülen hasta WBC ve CRP değerlerinin düşmesinin ardından dren çekilerek bir hafta sonra taburcu edildi.
Sonuç 
Pelvik abselerin ultrasonografi eşliğinde transvajinal boşaltılması güvenli ve etkili bir işlemdir. İntravenöz antibiyotik tedavisi başarısız olan hastalarda alternatif bir tedavi seçeneği olarak denenebilir.
Anahtar Kelimeler

Tuboovaryen abse, ultrasonografi.