Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Dermoid kistte anormal yükselmiş CA 19-9: Over torsiyonu belirtisi mi?

Burcu Artunç Ülkümen, Aslı Göker, Halil Gürsoy Pala, Serçin Ordu

Künye

Dermoid kistte anormal yükselmiş CA 19-9: Over torsiyonu belirtisi mi?. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s81 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Burcu Artunç Ülkümen,
Aslı Göker,
Halil Gürsoy Pala,
Serçin Ordu

  1. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Manisa TR
Yazışma Adresi

Halil Gürsoy Pala, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- Manisa TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Dermoid kist, çeşitli doku öğelerini içeren overin en yaygın üreme hücresi tümörüdür. Over torsiyonu, ultrasonografik tanısı kafa karıştırıcı olan en yaygın komplikasyondur. 14 yaşındaki bakire adolesan, 1 hafta süren pelvik ağrı nedeniyle kliniğimize başvurdu. Abdominopelvik ultrasonda, sağ adneksada 11 cm çaplı lobüle kistik bir lezyon gözlemlendi. Abdominopelvik MRI’da, heterojen solid yapılardan oluşan 16 cm’lik kistik bir lezyon tespit edildi. Sol over ve diğer intraabdominal yapılar normaldi. Tümör belirteçleri ise şöyleydi: CEA: 1.90?U/mL, AFP: 0.94?U/mL, CA 15-3: 13.4?U/mL, CA 19.9: 1983?U/mL ve CA 125: 217?U/mL. Bir diğer muhtemel gastrointestinal sistem patolojisi, görüntüleme yöntemleriyle ekarte edildi. Pfannenstiel insizyonu gerçekleştirildi ve nekrozlu sağ over torsiyonu tespit edildi. Sağ salpingoooferektomi gerçekleştirildi ve donmuş kısımda dermoid kist ortaya çıktı. Patolojik değerlendirme, dermoid kist ve over torsiyonuyla uyumluydu. Yüksek CA 19-9 ve CA-125 seviyeleri ile kist çapındaki hızlı artış, her zaman malignite ile ilişkili değildir. Ancak detaylı bir preoperatif değerlendirme gerekmektedir. Over torsiyonunun erken tespitine yönelik ihtiyaç nedeniyle CA 19-9, özellikle over torsiyonu ve over nekrozunun genişlemesi için iyi bir belirteç olabilir. Ancak bu hipotezi doğrulamak için daha geniş çalışmalar gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler

CA 19-9, dermoid kist, over torsiyonu.