Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Postmenapozal malign adneksiyal kitle ile karışan ovaryen seröz kistadenofibrom olgusu

Ergul Demircivi Bor, Kadir Güzin, Şeyma Özkanlı, Gökhan Göynümer

Künye

Postmenapozal malign adneksiyal kitle ile karışan ovaryen seröz kistadenofibrom olgusu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s81-82 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Ergul Demircivi Bor1,
Kadir Güzin1,
Şeyma Özkanlı2,
Gökhan Göynümer1

  1. İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR
  2. İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı- İstanbul TR
Yazışma Adresi

Ergul Demircivi Bor, İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Overin kistadenofibromu, 25-65 yaş arasında görülen, hem epitelial hemde fibröz stromal içeriği olan oldukça nadir bir benign ovarian tümördür. Kistadenofibromun ultrasonografik görünümü sıklıkla kistik ve solid içeriği olan adneksiyal kitledir ve sıklıkla malign over tümörü ile karışır. Bizim vakamız radyolojik görüntüleme ile postmenopozal malign adneksiyal kitle ön tanısı ile operasyona alındı ve intaoperatif patolojik tanısı seröz kistadenofibrom olarak tespit edildi. Malign adneksial kitle ön tanısı ile opera edilen hastalarda ayırıcı tanı olarak nadir de olsa kistadenofibrom da düşünülmelidir.
Olgu 
Vakamız kasık ağrısı şikayeti ile polikliniğimize başvurmuştur. 75 yaşında ve 25 yıldır menopozda olan multipar hasta daha önce hiç jinekolojik bir hastalık yaşamamıştır. Hastanın yapılan ultrasonografisinde sağ adneksiyal alanda bilobule solid-papiller alanlar içeren toplam 15 cm kistik kitle izlenmiştir. Hastanın Ca 125 değeri normal sınırlardadır. Yapılan MR incelemesinde T1’he hipointens T2’de hiperintens solid-kistik malignite şüphesi içeren sağ adneksiyal kitle görülmüştür. Hastaya yapılan intraoperatif patoloji sonucu seröz papiller kist adenofibrom gelmesi üzerine total histrektomi ve bilateral salpingoooferektomi yapılmıştır ve hasta postoperatif sağlıkla taburcu edilmiştir.
Tartışma ve Sonuç
Over kistadenofibromu epitelial ve fibroz içerikli nadir görülen iyi huylu bir tümördür. Tüm benign over tümörleri içerisinde görülme sıklığı %1.7’dir. Bu tümörler solid ya da papiller komponentler içeren kistik kitlelerdir ve bu yüzden preoperatif ultrasonografik ya da MR görüntülemede malign kitleler olarak değerlendirilebilirler. Bizim hastamızda da gerek ultrasonografik gerekse MR öntanıları malign adneksiyal kitle lehine idi. Kistadenofibromlar ameliyat esnasında gross olarak da malign tümöre benzerler ve doğru tanıya varabilmek için frozen ile intraoperatif patolojik tanı yapılmalıdır. Çünkü her ne kadar bizim hastamız postmenopozal dönemde olsa da bu kistler reprodiktif çağda da izlenebilir ve preoperatif malign görünüm nedeni ile radikal cerrahi yaklaşım planlanabilir. Malign adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısında her ne kadar preoperatif görüntüleme bulguları malignite yönünde olsa da klinik olarak tümör markerları negatif olan olgularda nadir görülen benign over kistik tümörü olan seröz papiller kistadenofibrom akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler

Adneksiyal kitle, kistadenofibrom, over