Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Peritoneal psödo ve over kistleri sıklıkla karşılaşılan ultrasonik ikilemdir: Mısır deneyimi

Mohammad Ahmad Emam

Künye

Peritoneal psödo ve over kistleri sıklıkla karşılaşılan ultrasonik ikilemdir: Mısır deneyimi. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s82 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Mohammad Ahmad Emam

  1. Department of Obstetrics & Gynecology, Mansoura Faculty of Medicine- Mansoura ET
Yazışma Adresi

Mohammad Ahmad Emam, Department of Obstetrics & Gynecology, Mansoura Faculty of Medicine- Mansoura ET,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Peritoneal psödo kistler (PPK), overden çıkan sıvının peritoneal kavitedeki post-enflamatuar veya postoperatif yapışkan ceplere sıkışması ve bu ceplerde birikmesiyle oluşur. Sonografide kompleks multikistik adneksal kitleler olarak görünürler. Ne yazık ki, sezaryen gibi artmış pelvik cerrahisi nedeniyle oldukça yaygın olsa da, pek çok jinekolog ve ultrasonografi uzmanı bunların farkında değildir ve bu da kadın pelvisinin görüntülenmesinde daha az tanımaya veya gerçek over kistlerinin yanlış tanılanmasına yol açmaktadır. Bu durum, gereksiz cerrahi müdahaleye yol açabilmektedir.
Amaç
PPK tanısı için gerekli kılavuzlara ilişkin Mısır (Mansure) deneyimini vurgulamak ve onları gerçek over kistlerinden ayırt etmek.
Yöntem
Over kistli toplam 223 kadına, Doppler’le ve cerrahi öncesi CA 125 plazma konsantrasyonlarıyla birleştirilmiş transvajinal sonografi uygulandı. PPK’lı 62 kadına cerrahi girişimle tanı konuldu ve transvajinal sonografiyle korele sonuç elde edildi. Kistlerin çapı, şekli, marjinleri, içeriği, lokasyonu ve septa ve ekojenisite varlığına ilişkin olgu serisi çalışması analiz edildi.
Bulgular 
PPK’lar, 40 (%65) olguda unilateral, 22 (%35) olguda bilateraldi. İyi tanımlanmış kistik yapı sadece 12 (%19) olguda bulunurken, diğer 50 (%81) olguda PPK’lar bulanık, belirsiz sınırlı ve acayip bir morfolojiye ve pütürlü bir şekle sahipti. Kiste eksternal olarak ya da içinde hapsedilmiş şekilde, 52 (%84) olguda ipsilateral over tespit edildi.
Sonuç
Peritoneal psödo kistler, over kanseri dâhil uzun ayırıcı tanılar listesiyle karıştırılabilecek çeşitli görüntüleme yaklaşımlarıyla sunulmaktadır. Preoperatif tanı, peritoneal boşluğa uygun lokule sıvıyla çevrili normal ipsilateral over varlığına bağlıdır. Transvajinal sonografi tanı için yeterli olsa da, normal CA125 ve Doppler transvajinal sonografinin hassasiyetini artırmaktadır.
Anahtar Kelimeler

Peritoneal psödo kist, over kisti, ultrasonik.