Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Nadir bir molar gebeliğin tanısında ultrason muayenesinin önemi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s82 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Chaouki Mbarki1,
Najeh Hsayaoui1,
Ines Bouriel1,
Hajer Bettaieb1,
Saoussen Melliti2,
Salma Gharbi2,
Sana Mezghani2,
Hedhili Oueslati1

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN
  2. Department of Radiology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN
Yazışma Adresi

Chaouki Mbarki, Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Kornual gebelik, uterus duvarının derinlerine gömülü yumurtalık tüpünün ilgili kısmına döllenmiş yumurtanın implante olmasıyla gerçekleşen, oldukça nadir bir ektopik gebelik türüdür. Hidatiform mol (molar gebelik), nadir bir kütle ya da büyümedir. Molar kornual ektopik gebelik, oldukça nadir görülen bir durumdur.
Amaç
Bu çalışmada, molar kornual gebeliğin oldukça nadir görülen bir formunu açıklamayı ve bu durumun tanısında ultrason muayenesinin önemini göstermeyi amaçladık.
Yöntem 
Bu çalışmada, ultrason muayenesiyle, insan koryonik gonadotropinin seri serum beta alt-ünitesi ve tanılayıcı laparoskopiyle teşhisi konan bir molar kornual gebelik vakasını inceledik.Astım hikayesi olan 32 yaşındaki bir kadın, amenorenin 8. haftasında ultrason muayenesi için Ben Arous Hastanesi'ndeki (Tunus) Kadın Hastalıkları ve Doğum Departmanımıza başvurmuştur. Ultrason muayenesi, suprapubik ve endovajinal yaklaşımla gerçekleştirildi.
Bulgular 
Ultrason muayenesinde, uterus boştu ve 0.96 cm'lik kraniokaudal uzunlukta embriyolaşmış ektopik gestasyonel kese gözlemledik (bu da 7 haftalık amenore anlamına gelmektedir). Kese plasentayla çevriliydi, genişlemişti ve çok sayıda difüze anekoik lezyon alanlar içermekteydi. Kornual gebelik tanısı, ultrason muayenesinden elde edilen verilerle konuldu. β-hCG (85843.4 mUI/ml), tanılayıcı laparoskopi ve patalojik analiz (kısmi molar gebelik ile tutarlı özelliklere sahip plasental doku) ile doğrulandı. Hasta, başarılı bir laparoskopi geçirdi.
Sonuç
Molar kornual gebelik nadiren gerçekleşir. Çoğu zaman tanısı konulmaz. Çoğunlukla rüptür aşamasında fark edilir. Endovajinal ultrason muayenesi, erken bir aşamada kornual gebeliğin fark edilmesine yardımcı olur.
Anahtar Kelimeler

Molar gebelik, ultrason muayenesi, kornual gebelik.