Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Bilateral ektopik gebelik: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s83 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Najeh Hsayaoui,
Chaouki Mbarki,
Youcef Cadhy,
Banene Hamdi,
Hedhili Oueslati

  1. Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN
Yazışma Adresi

Najeh Hsayaoui, Department of Obstetrics and Gynecology, Hospital of Ben Arous- Ben Arous TN,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş 
Bilateral tubal gebelik, ektopik gebeliğin en nadir biçimidir. Sıklıkla, yardımcı üreme tekniklerine başvuran kadınlarda görülmektedir.
Amaç
Bu çalışmada, ultrason muayenesinin bilateral ektopik gebelik tanısı için önemini vurguladık.
Olgu
Geleneksel yöntemlerle tedavi edilmiş sağ tübal gebelik hikayesi bulunan, primigravid, 23 yaşında bir olguyu inceledik. Hasta, 2 gün boyunca abdominal ağrı çeken 6 haftalık ektopik gebeliğe sahipti. İnsan koryonik gonadotropinin seri serum beta alt-ünitesi değeri 3206 mUI/ml idi. Bilateral ektopik gebelik tanısı, ultrason muayenesinden elde edilen verilerle konuldu: Trans-vajinal ultrasonda, sol ve sağ tuboovaryen hipoekoik kitlelere sahip boş uterus gözlemlendi. Culdasacta minimum düzeyde sıvı birikmesi mevcuttu. Laparoskopik cerrahi gerçekleştirildi. Bilateral ektopik gebelik olduğu sonucuna varıldı. Sol ektopik gebelik için geleneksel cerrahi ve sağ ektopik gebelik için salpenjektomi uygulandı.
Sonuç
Bilateral ektopik gebeliğin tanısı zordur. Ektopik bilateral gebeliği gözden kaçırmamak için, gebeliğe yönelik yüksek derecede şüpheye ihtiyaç vardır. Ultrason muayenesi tanıya yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler

Ektopik gebelik, ultrason muayenesi.