Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Glob vezikaleye neden olan imperfore himen olgusu. Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):s84 DOI: 10.2399/prn.14.S001084

Yazar Bilgileri

Süreyya Demir1,
Bülent Demir1,
Gülser Bingöl1,
Tuğba Atalay1,
Faruk Demir2,
Mehmet Nafi Sakar3,
Deniz Balsak3

  1. T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR
  2. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı- Aydın TR
  3. Diyarbakır Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi- Diyarbakır TR
Yazışma Adresi

Süreyya Demir, T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği- İstanbul TR,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

İmperfore himen Müllerian gelişimin tam olarak tamamlanmamasından kaynaklanan, oldukça nadir görülen konjenital bir anomalidir. İnsidansı tam olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık olarak %0.014-0.01’dir. Menstrual siklus başlayana kadar asemptomatik olarak seyreder. Menstrüasyonların başlamasıyla siklik pelvik ağrı ve zamanla oluşan hematometrokolposun pelvik bası yapmasına bağlı olarak farklı semptomlar ortaya çıkabilir. Çoğunlukla primer amenore nedeniyle başvururlar. Karın ağrısı nedeni ile acil servise başvuran 13 yaşındaki hastaya yapılan fizik muayene ve USG tetkikleri sonucunda glob vezikale ön tanısı konuldu. Yapılan jinekolojik muayenesinde aşırı derecede bombeleşmiş imperfore himen izlendi. Bizim yaptığımız pelvik USG’de pelviste yaklaşık 11*12 cm boyutunda hematokolpos ile uyumlu görünüm mevcuttu. Hastaya himenotomi işlemi uygulandı postop 1. gün hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Sonuç olarak adolesan dönemindeki kız çocuklarında akut idrar retansiyonunun nedeni araştırılırken ayırıcı tanıda imperfore himende unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler

Glob vezikale, imperfore himen, hematokolpos.