Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelikte multivitamin ve antianemik kullanımının doğum kilosuna etkisi

Sevcan Arzu Arınkan, Emin Erhan Dönmez, Zafer Bütün, Murat Muhcu

Künye

Gebelikte multivitamin ve antianemik kullanımının doğum kilosuna etkisi. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S61 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Sevcan Arzu Arınkan,
Emin Erhan Dönmez,
Zafer Bütün,
Murat Muhcu

  1. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Sevcan Arzu Arınkan, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Gebelikte genel olarak, günde üç öğün beslenen, sebze, meyve, tahıl, düşük yağ içerikli gıdalar ve protein tüketen kadınların beslenme durumu yeterli olarak kabul edilmektedir. İyi beslenen gebelerde mikronutrisyon takviyesinin gebelik süresine ve doğum ağırlığına belirgin bir etkisi olmadığı düşünülmektedir. Biz de çalışmamızda multivitamin ve antianemik kullanımının doğum kilosuna etkisini saptamayı amaçladık.
Yöntem
Çalışmamıza Şubat 2014–Temmuz 2014 tarihleri arasında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde term doğum yapan tekil gebelerden çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 413 gebe dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen lohusaların, doğumdan sonra ilk 24 saat içinde gebelikte kullandıkları multivitamin çeşidi, kullanım süresi, antianemik kullanımı ve süresi sorgulanmıştır. Hastaların demografik bilgileri, doğum bilgileri ve yenidoğan bilgilerine ise hasta dosyalarından ulaşılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 20. 0 (Statistical Package for the Social Sciences) (IL, Chicago, IBM) programı kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmamızdaki gebelerin ortalama yaşı 26.8±5.5 yıl, gravida ortalaması 2.1±1.3, iki gebelik arası süre 2.6±3.4 yıl ve ortalama vücut kitle indeksleri 29.79±14.8’dir. Tüm olguların ortalama hematokrit değeri 35.11±3.86’dir. Ortalama antianemik ve multivitamin kullanım süreleri 18.28±9.86 ve 16±10.2 haftadır. Olguların gebelik boyunca ortalama aldıkları kilo 13.2±5.33 kg’dır. Ortalama doğum kilosu ise 3421±433 g’dır. Gebeliğinde multivitamin kullananların (n=221) ortalama doğum kilosu (3442 g) ile kullanmayanların (n=192) ortalama doğum kilosu (3397 g) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p 0.290). Gebeliğinde antianemik kullananların (n=344) ortalama doğum kilosu (3417 g) ile kullanmayanların (n=69) ortalama doğum kilosu (3443 g) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.696). Ayrıca; doğum kilosu ile annenin doğumdan önceki hematokrit değeri, gebelik boyunca aldığı kilo, kullanılan antianemik ve multivitamin süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p 0.579; 0.311; 0.306; 0.477).
Sonuç
Çalışmamızda; gebelik boyunca kullanılan multivitaminler, antianemikler ve kullanım süreleri ile doğum kilosu arasında bir ilişki gösterilememiştir. Ayrıca; gebelikteki kilo alımı ve doğum öncesi maternal hemotokrit seviyesi ile doğum ağırlığı arasında da bir ilişki bulunamamıştır. Kronik bir hastalığı olmayan, yüksek riskli gebeliği olmayan ve düzenli beslenen gebelerin gebelik boyunca multivitamin desteği almaları önerilmemektedir. Rutin olarak; perikonsepsiyonel ve ilk trimester boyunca folik asit takviyesi ile anemik olan gebelerde antianemik kullanımı önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler