Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Dirençli uterin atonide postpartum kanamalı olgularda çift B-Lynch sütürünün etkinliği

Hanifi Şahin, Oya Soylu Karapınar, Eda Adeviye Şahin, Orhan Nural, Hasan Ağırlar, Kenan Dolapcıoğlu

Künye

Dirençli uterin atonide postpartum kanamalı olgularda çift B-Lynch sütürünün etkinliği. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S72 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Hanifi Şahin1,
Oya Soylu Karapınar2,
Eda Adeviye Şahin1,
Orhan Nural2,
Hasan Ağırlar1,
Kenan Dolapcıoğlu2

  1. Etimesgut Devlet Hastanesi, Ankara
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
Yazışma Adresi

Hanifi Şahin, Etimesgut Devlet Hastanesi, Ankara,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Medikal tedaviye ve B-Lynch sütürüne rağmen devam eden uterin atoni kanaması olan olgularda daha etkin ve geniş bir alanda kompresyon oluşturmak için ikinci bir B-Lynch sütürünün etkinliğini ve güvenirliğini ortaya koymak.
Yöntem
Bu çalışmaya Ocak 2011 ile Şubat 2015 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Etimesgut Devlet Hastanesine başvuran 14 olgu dahil edildi. Hastaların tümüne genel anestezi altında sezaryen uygulandı. Medikal tedeviye yanıt alınamayan olgulara tekniğine uygun B-Lynch sütürü atıldı. Kanaması devam eden olgulara ilk B-Lynch sütürünün 0.5 cm lateralinden ikinci B-Lynch sütürü atıldı. Uterin insizyon tek tek sütüre edildi. Hastalara devaskülarizasyon (uterin arter, hipogastrik arter ligasyonu) cerrahisi uygulanmadı.
Bulgular
Olguların yaş aralığı 19–30 (ortalama: 24.14) idi. Olguların tamamında daha öncesinde atoni öyküsü,ek hastalık yoktu. Hastaların hepsi fertilite istemi olan genç hastalardı. Olguların 8 tanesi primigravid olup bunlardan 5 tanesi preeklampsi tanısı almış ve 2 hastada plasenta dekolmanı gelişmişti. 2 tane olguda indüksiyon alan ve ilerlemeyen eylem, 1 tanesi de plasenta previa totalis nedeni ile sezaryene alınan olgulardı. 5 olgumuz daha önce sezaryen operasyonu olmuş bunlardan bir tanesinde travmaya bağlı dekolman,1 tanesinde şiddetli polihidroamniöz mevcuttu. 1 olgumuzun daha önce 1 normal doğumu olup bu gebeliğinde makrozomik bebek nedeni ile sezaryene alınmıştı. Olgular ilk bir ayda 10 günde bir akabinde 3. ve 6. aylarda kontrole çağırıldı. Hiçbir hastada komplikasyon gelişmedi. Hastaların tamamına ilk bir yıl minipil ile kontrasepsiyon önerildi. Takiplerde gebelik planlayan 5 olguda gebelik meydana geldi.
Sonuç
Çift B-Lynch sütürü uterin atoniye bağlı dirençli olgularda ve özellikle fertilitenin korunması elzem olan hastalarda devaskülarizasyon cerrahisi (uterin arter, hipogastrik arter ligasyonu) ve histerektomi gibi fertiliteyi azaltıcı veya ortadan kaldırıcı cerrahilerden önce mutlaka düşünülmelidir. Daha fazla olguyu içeren çalışmalara ihtiyaç duyulmakla beraber Çift B-Lynch sütürü uterin atoniye bağlı dirençli postpartum kanamalarda etkin güvenilir bir tekniktir. 
Anahtar Kelimeler