Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Servikal yetmezlik nedeniyle yapılan modifiye transabdominal serviko-istmik serklaj: 16 olguluk deneyimimiz

Ebru Çelik Kavak, Salih Burçin Kavak, Hüsnü Çelik

Künye

Servikal yetmezlik nedeniyle yapılan modifiye transabdominal serviko-istmik serklaj: 16 olguluk deneyimimiz. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S78 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Ebru Çelik Kavak1,
Salih Burçin Kavak1,
Hüsnü Çelik2

  1. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ
  2. Adana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana
Yazışma Adresi

Ebru Çelik Kavak, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ,

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Modifiye transabdominal servikoistmik serklaj uygulanan 16 olgunun değerlendirilmesi
Yöntem
Abdominal servikoistmik serklaj uygulanan olgular son 11 yıllık dönemde geriye dönük olarak analiz edildi. Olguların sosyodemografik özellikleri, operasyon ve gebelik sonuçları kayıt altına alındı.
Bulgular
Uygulanan modifiye transabdominal serviko-istmik serklaj sonrası olguların %78.5’i 34. gebelik haftasından sonra doğum yaptı. Hiçbir olguda intraoperatif komplikasyon olmadı. İki olguda koryaamnionit gelişti (sırasıyla gebelik yaşı; 17 hafta 3 gün ve 20 hafta 4 gün), bir olgu 29. gebelik haftasında durdurulamayan travay nedeniyle preterm doğum yaptı. Koryoamniyonit gelişen iki olguda serjklaj sütürü alındı, ardından abortus gerçekleşti. Diğer olguların tamamında doğum sezaryen ile sonlandırıldı.
Sonuç
Modifiye transabdominal servikoistmik serklaj, transvaginal serklaj uygulamasının yapılamadığı durumlarda etkili, güvenli ve yüksek başarı oranı olan bir işlemdir. 
Anahtar Kelimeler