Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Prenatal tanı alan vasa previa: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S19 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

İlay Gözükara1,
Dilek Şilfeler2,
Oya Karapınar 2,
Nesrin Atcı3,
Arif Güngören2

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
  3. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Hatay
Yazışma Adresi

İlay Gözükara, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Vasa previa nadir görülen ciddi fetal distress veya fetal ölüme sebep olabilen bir durumdur. Bu yazıda prenatal tanı alan bir vasa previa hastası değerlendirildi.
Olgu
30 yaşında gravidası 1 olan hasta, 28. haftada rutin gebelik muayenesi için ilk kez polikliniğe başvurdu. Soygeçmişinde 1. derece akrabalarda MTHFR homozigot mutasyon hikayesi olan hastanın özgeçmişinde MTHFR mutasyon veya ek bir hastalık öyküsü yoktu. Genel durumu iyi ve kan grubu ARh (+) olan hastanın TA 110/80 mmHg olarak değerlendirildi. Ultrasonografik değerlendirmede 28 hafta ile uyumlu tek canlı fetus, amnion mayi yeterli ve servikal yerleşimli kord izlendi. Kordonun plasentanın servikal osa yakın marjininden insersiyonu olduğu renkli akım doppler USG ile doğrulandı ve vasa previa düşünüldü. Hastada ilerleyen haftalarda da plasenta değerlendirildi ve internal servikal os hizasında kordonun görüntüsü persiste etti. Hastaya 38. haftada planlı sezaryen ile 3000 g canlı erkek bebek baş gelişle doğurtuldu. Plasenta ve ekleri tamamen ayrıldı. Plasentanın vasa previa ile uyumlu olduğu doğrulandı. Takiplerinde ek problem olmayan hasta postoperatif 2. günde taburcu edildi.
Sonuç
Vasa previa yaklaşık 5000 doğumda bir görülen nadir bir durumdur. Başlıca iki sebebinden birincisi kordun membranlara velamentöz insersiyonu ikincisi bilobule plasenta ya da plasenta succentriata varlığında plasental lobların arasından vasküler yapıların geçmesiyle ortaya çıkabilir. Çok nadir olarak marjinal plasenta previada plasentanın yukarı çıkmasıyla bu durum görülebilir. Bu damarlar doğum sırasında kompresyona ve yırtılmaya eğilimlidirler ve bu durumda fetüse ait kanamalar görülebilir. İntrapartum sinusoidal patern veya ciddi variable deselerasyonlar izlenebilir. Vasa previa sonuç olarak ciddi perinatal mortalite ile ilişkilidir ve vakaların büyük çoğunluğu antenatal olarak tanı almamaktadır. Prenatal tanı alan vakalarda sağ kalımın %44’den %97’e yükseldiği bu plasental insersiyon anomalisinde, özellikle 3. trimesterda hekimlerde bu konuda farkındalık oluşmalıdır.
Anahtar Kelimeler