Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Yapışık ikizliğin nadir bir formu:Terata anadidyma olgusu

Oya Soylu Karapınar, İlay Gözükara,, Arif Güngören, Orhan Nural

Künye

Yapışık ikizliğin nadir bir formu:Terata anadidyma olgusu. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S20 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Oya Soylu Karapınar1,
İlay Gözükara,2,
Arif Güngören2,
Orhan Nural 2

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
  2. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
Yazışma Adresi

Arif Güngören, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Yapışık ikizlik 1/50.000–1/100.000 sıklıkta görülen ağır morbidite ve mortalite ile seyreden çok nadir bir anomalidir. Etiyolojisinde tek bir embriyonik kistin 13.–15. günlerde komplet ayrılmasının gerçekleşememesinin rol oynadığı düşünülmektedir. 3 gruba klasifiye edilir: Terata catydidymus, Terata anadidyma, Terata anacatadyma. Bu gruplar arasında terata anacatadidyma varyasyonları (%59.3) en sık görülen tipi olup diğer formlar nadirdir. En erken intrauterin 12. haftada yapılan antenatal ultrason (USG) ile tanı konulabilirken, 20. hafta sonrası yapılan ayrıntılı USG’de paylaşılan organlar ortaya konabilir. Yaklaşık %40’ı abortusla sonlanır. Olguların 1/3’ü ise 24 saatten daha kısa sürede ölürler. Burada kliniğimizde terata anadidyma olarak değerlendirdiğimiz yapışık ikiz olgusunu vaka olarak sunmayı amaçladık.
Olgu
22 yaşında G:4 P:2 Y:1 olan olgunun SAT’e göre 17 haftalık gebeliği mevcut idi. Yapılan rutin obstetrik incelemede tek amniyon kesesi içinde tek baş,tek govde (tek kalp) ve iki pelvik bölge (ikiside kız cinsiyet) ve 4 alt extremite görülen yapışık ikiz vakası izlendi. Daha ayrıntılı ultrason yapıldığında craniumda lemon sign, ensefalosel, toraksta tek kalp, iki vertebral kolon,abdomende umblikustan köken alan kistik lezyon mevcuttu ve göbekten itibaren iki ayrı pelvis (ikiside kız cinsiyet) ve dört extremite izlendi. Ayrıca, CRL: 14 hft±5 gün, plasentanın fundal posterior yerleşimli, suyunun normal olduğu gözlendi. Fetusun amniyosentez sonrası karyotiplemesi normal olarak tespit edildi. Olgunun soy geçmişi ve özgeçmişinde özellik yoktu. İlaç kullanımı, sigara ve alkol hikayesi yok idi. Eşle akrabalık yok idi. Laboratuvar bulgularında patolojik bir değer saptanmadı. Bu bulguların değerlendirilmesinden sonra hasta ve esine 14–15 haftalık yapışık ikiz bir gebeliğinin olduğu, tek bir kalbin bulunduğu beklenirse doğacak çocuğun hayatla bağdaşamayacak bir anomalisinin olduğu anlatıldı. Gebeliğin sonlandırılması tavsiye edildi. Hastanın ve ailesinin bu teklifimizi kabul etmesi üzerine cytotec tablet (misoprostol) tablet ile abortus sağlandı. Fetus ultrasondaki bulgularımız gibi tek kafa, çift pelvis (cinsiyetleri kız) idi ve üst yandan bir bölümle birleşik, iki abdomeni olan ikizler idi. 4 adet üst extremite vardı,torakal yanlardan yapışık idi göbekten itibaren ayrı ikizler idi. İmperfore anüs mevcuttu. Fetus bu haliyle alt gövde yarısı çift üst gövde yarısı tek veya üst yandan bir bölümle birleşik ikizlik olan terata anadidyma olgusu idi.
Sonuç
İkiz gebelik takiplerinde ilk trimesterde yapılan ultrasonografide koryonisite tayini (kaç amniyos kesesi, kaç plasenta olduğu son derece önemlidir. Doğumdan önce koryonisite, monozigotik monoamniyotik ikizleri veya yapışık ikizler olup olmadığı sadece ultrasonografi ile belirlenebilir. İntrauterin yapışık ikiz tanısı konulan olgularda öncelikle aile doğum sonrası riskler konusunda bilgilendirilmeli ve ilk trimesterde tanı konulan olgularda aileye terminasyon seçeneği sunulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler