Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

MPV/trombosit oranı preeklamptik annenin aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerinde mortalite öngörüsünde anlamlı bir belirteçtir

Hatice Tatar Aksoy, Nilüfer Güzoğlu, Zeynep Eras, F. Emre Canpolat, Nurdan Uraş, Nurdan Uraş, S. Suna Oğuz

Künye

MPV/trombosit oranı preeklamptik annenin aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerinde mortalite öngörüsünde anlamlı bir belirteçtir. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S42 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Hatice Tatar Aksoy1,
Nilüfer Güzoğlu2,
Zeynep Eras3,
F. Emre Canpolat3,
Nurdan Uraş3,
Nurdan Uraş3,
S. Suna Oğuz3

  1. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
  2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Kırıkkale
  3. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara
Yazışma Adresi

Hatice Tatar Aksoy, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Aşırı düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (DA<1000 g) (ADDA) preeklamptik anne bebeği olan ve olmayanlar arasında tam kan sayımı parametrelerini karşılaştırmak ve bu parametrelerin prognoz tayininde belirteç olarak rollerini belirlemek.
Yöntem
Zekai Tahir Burak KSEA Yenidoğan Kliniğine Ocak 2010–Aralık 2011 arasında yatan 115 ADDA bebeğin 6. saatinde tam kan sayımı alınarak karşılaştırıldı. Bunların 38’i preeklamptik anne bebeği 77’si preeklamptik olmayan anne bebeği idi.
Bulgular 
Ortalama hemoglobin değeri preeklamptik anne bebeği grubunda daha yüksek idi (16.4±2.4 vs 15.3±2.4; p=0.02). Ortalama trombosit sayısı preeklamptik anne bebeği grubunda belirgin olarak düşüktü (168±65 vs 206±78; p=0.008). Genel ve 7. gün sağkalım iki grup arasında farklı değildi ancak trombosit sayısı ile ilk 7 gündeki mortalite ve genel mortalite arasında preeklamptik anne bebeği grubunda belirgin bir korelasyon vardı (r=-0.38, p=0.023 and r=-0.36, p=0.029). Cut-off değeri olarak saptanan <100.000/mm3 değeri mortalite öngörüsü hesabında önemli bir prediktör olduğu ve bu değerin %84 sensitivite ve %91 spesifite ile mortalite ve ilk 7 gündeki mortalite ile korele olduğu saptandı. Ayrıca MPV/Trombosit sayısının preeklamptik annenin ADDA bebeklerinde mortalite ve ilk 7 gündeki mortalite ile belirgin korele olduğu belirlendi (p=0.05, r=0.319; p=0.04, r=0.336, sırasıyla). Cut-off değeri olarak saptanan >0.4 değerinin %91 sensitivite ve %66. spesifite ile mortalite öngörüsü hesabında önemli bir prediktör olduğu saptandı.
Sonuç
Sonuçlarımız göstermiştir ki, hemoglobin düzeyi ve trombosit sayısı preeklamptik anneden doğan ve preeklamptik olmayan anneden doğan ADDA bebeklerde farklıdır. İki grup arasında sağkalım değişmese de trombosit sayısı ve MPV/trombosit sayısı oranı mortalite ile korelasyon göstermektedir ve mortalite öngörüsünde anlamlı belirteç olabilir. İleri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Anahtar Kelimeler