Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Gebelerde demir eksikliği anemisi tedavisinde parenteral demir sükroz tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Sertaç Esin, Bülent Yirci, Tuğba Zengin, Ertuğrul Karahanoğlu, Serdar Yalvaç, Ömer Kandemir

Künye

Gebelerde demir eksikliği anemisi tedavisinde parenteral demir sükroz tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S45 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

Sertaç Esin,
Bülent Yirci,
Tuğba Zengin,
Ertuğrul Karahanoğlu,
Serdar Yalvaç,
Ömer Kandemir

  1. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Yazışma Adresi

Sertaç Esin, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç 
Oral demir tedavisi, demir eksikliği anemisi tedavisinde ilk seçenek olarak kullanılmaktadir. Ancak hastaların yaklasık %70’inde görülen yan etkiler ve tedavi suresinin uzunluğu nedeniyle sıklıkla tedavi yarım kalmaktadır. Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi tedavisinde intravenöz demir preparatlarının kullanımı giderek artmaktadır. Çalışmamızdaki amacımız demir eksikliği anemisi olan ve intravenöz demir sükroz tedavisi alan hastaların sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesidir.
Yöntem
Ocak 2012 ve Nisan 2014 tarihleri arasında demir eksikliği anemisi nedeniyle Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji kliniğinde intravenöz demir sükroz (Venofer) tedavisi alan hastalar retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Hemoglobin düzeyi 6–11 g/l olup oral demir demir tedavisini tolere edemeyen veya düzenli kullanıma rağmen tedaviye yanıt vermeyen hastalardan tedaviye onam verenler çalışma grubuna alındı. Hastalara hemoglobin düzeyleri ve kilolarına göre uygun dozda intravenöz sükroz tedavisi uygulandı. Hastalar takip edildi ve doğum öncesi ve doğum sonrasında değerlendirildiler.
Bulgular 
117 hasta çalışmayı tamamladı. Ortalama anne yaşı 26.6±5.2 idi. Venofer uygulamasında medyan gebelik haftası 31. 1 haftaydı (26.8–34.3). Venofer tedavisi öncesinde ortalama hemoglobin, hematokrit ve ferritin düzeyleri sırası ile 8.0±0.6 g/l, 25.7±2.0 and 12.3±0.9 µg/L idi.Ortalama 9.1 (6–12) ampül Venofer uygulandı. 99 (85%) hastada 1 günden daha uzun Venofer tedavisine ihtiyaç duyuldu. 75 (64.1%) hastada normal spontan vajinal doğum gerçekleşti. Doğum öncesi ve sonrasında hemoglobin, hematokrit ve ferritin düzeyleri sırası ile 10.8±1.3 g/l; 9.9±1.3 g/l.33.5±4.0; 30.8±4.0 ve 89.6±0.7 µg/L; 98.1±0.9 Ìg/L idi. Ortalama doğum haftası 39.2’ydi (38.2–40.2). Venofer uygulamasından doğuma kadar geçen süre ortalama 7.4 (4.1–11.5) haftaydı. Venofer tedavisini tamalayan hastalardan sadece 2 kişide hemoglobin düzeyinde artış gözlenmezken diğer tüm hastalarda artış gözlendi. Venofer tedavisi öncesi ve doğum öncesi değerler karşılaştırıldığında hemoglobin ve hematokrit değerlerinde sırası ile 2.8 g/l ve %7.8 artış saptandı (p=0.001 and p=0.001). 5 hastada infüzyon yerinde hafif kaşıntı şikayeti dışında başka yan etki gözlenmedi.
Sonuç
Çalışmamız sonuçlarına göre, gebelerde demir eksikliği anemisi tedavisinde, intravenöz demir sükroz oldukça etkili ve güvenlidir. Daha sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için daha fazla gebe üzerinde oral-intravenöz ve değişik intravenöz demir ürünlerinin karşılaştırıldığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anahtar Kelimeler