Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Plasenta previa ve akretada konservatif ve cerrahi yönetim: 5 yıllık klinik tecrübe. Perinatoloji Dergisi 2015;23(3):S50 - S51 DOI: 10.2399/prn.15.S001084

Yazar Bilgileri

İlay Gözükara,
Oya Karapınar,
Ali Ulvi Hakverdi,
Kenan Dolapçıoğlu,
Dilek Silfeler,
Mustafa Doğan Özçil,
Raziye Kurt,
Ayşe Okyay,
Arif Güngören

  1. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay
Yazışma Adresi

İlay Gözükara, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay, [email protected]

Yayın Geçmişi

Gönderilme Tarihi: 30 Ağustos 2015

Son Revizyon Tarihi: 30 Ağustos 2015

Kabul Edilme Tarihi: 01 Eylül 2015

Erken Baskı Tarihi: 01 Ekim 2015

Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bu çalışmanın amacı plasenta previa yönetiminde 5 yıllık klinik sonuçlarımızın değerlendirilmesidir
Yöntem
Retrospektif olarak yapılan çalışmada, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde 2009 ve 2014 yılları arasında sezaryen uygulanan total plasenta previa tanılı hastalar dahil edilmiştir. Hastaların dosya kayıtları incelenmiş ve demografik özellikleri, cerrahi yaklaşımlar ve sonuçları değerlendirilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 67 hastanın değerlendirilmesinde, 32 hastaya postpartum histerektomi, 40 hastaya hipogastrik arter ligasyonu, 12 hastaya uterin sütürler ve 3 hastaya foley sonda uygulanmıştır. Uterin sütür ve Foley sonda uygulanan hastaların tamamı histerektomi yapılmayan grupta yer almaktadır. Hipogastrik arter ligasyonu yapılan 40 hastanın 27’sine (%67.5) takiben postpartum histerektomide yapıldığı, Hipogastrik arter ligasyonu yapılmayan 27 hastanınsa 5 inde postpartum histerektomi yapıldığı ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu izlenmiştir (p 0.001). Histerektomi yapılan hastaların patoloji sonuçları 8 (%25) hastada akreata, 11 (%34.4) hastada inkreata, 10 (%31.3) hastada perkreta ve 3 (%9.4) hastada plasental invazyon yok olarak rapor edilmiştir. Komplikasyonlar incelendiğinde 9 hastada mesane yaralanması, 1 hastada vajen cuff hematomu ve 1 hastada dissemine intravasküler koagülopati gelişmiştir. Neonatal sonuçlarda ortalama doğum haftası 35.2, doğum ağırlığı 2674 g ağırlığında ve APGAR skorları 6.7/7. 8 izlenmiştir. İki yenidoğanda fetal anomali izlenmiştir.
Sonuç
Plasenta previa ve akreatada konservatif yaklaşımlar seçilmiş vakalarda alternatif yöntem olabilir. Ancak HAL’nin bu hastalarda organ koruyucu etkinliği şüpheli görünmektedir. 
Anahtar Kelimeler