Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

2004–2014 yıllarında gebeliğin hipertansif hastalıklarının karşılaştırılması

Ebru Çelik Kavak, Salih Burçin Kavak, Emre Yalçın

Künye

2004–2014 yıllarında gebeliğin hipertansif hastalıklarının karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S6 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Ebru Çelik Kavak,
Salih Burçin Kavak,
Emre Yalçın

  1. ırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ
Yazışma Adresi

Ebru Çelik Kavak, ırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları (GHH), gebeliklerin %10 kadarını komplike eder. Dünya genelinde halen maternal ve perinatal mortalite ve morbiditenin en büyük sebeplerinden birini oluşturur. Antenatal bakım düzeyi ilerledikçe erken tanı ve uygun tedavi hastalığa bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltacaktır. Bu çalışmada kliniğimizde 2004 ile 2014 yıllarında GHH tanısı ile tedavi edilen gebelerin sıklığını ve 10 yıllık süre zarfında bu hastalıkların insidansındaki değişimi incelemeyi amaçladık.
Yöntem
2004 ile 2014 yıllarında kliniğimizde gerçekleşen doğum kayıtları incelendi. Bu kayıtlarda toplam doğum sayısı ve GHH olguları kayıt altına alındı. GHH olguları belirlenirken ACOG’un 2013 yılındaki GHH kılavuzundaki tanımlamalar esas alındı.
Bulgular
2004 yılında 1048 doğum gerçekleşmiş olup, 288 olgu GHH olarak değerlendirilmiştir. 2014 yılında 1189 doğum gerçekleşmiş olup, 208 olgu GHH olarak değerlendirilmiştir. GHH olgularının 2004 ve 2014 yıllarında görülme sıklığı ve yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. 2004 ve 2014 yıllarında gebeliğin hipertansif hastalığının bulunduğu doğumların tüm doğumlara oranı Tablo 2’de verilmiştir.
Tartışma
GHH gebelikte en çok görülen medikal komplikasyon olup, maternal ve perinatal mortaliteyi anlamlı olarak artırırlar. Hastalık spektrumunun erken tanısı ve önlenme stratejileri olumsuz gebelik sonuçlarını azaltmada en önemli basamakları oluşturmaktadır. Yaptığımız çalışmada 2004 ile 2014 yılları arası sürede görülen Preeklampsi olgularının 3 kat arttığını, Şiddetli Preeklampsi, Eklampsi ve HELLP sendromu olgularının ise 3 ile 5 kat kadar azaldığını bulduk.
Sonuç
Sonuçlar antenatal takip ve tanıda görülen ilerlemelerin GHH’nin şiddetli formlarını anlamlı oranda azalttığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler