Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Perinatal merkeze başvuran gebelerde ultrasonografi muayene öncesi bilgi düzeyi değerlendirilmesi

Gönül Cansu Şener, Kamil Turgay Şener

Künye

Perinatal merkeze başvuran gebelerde ultrasonografi muayene öncesi bilgi düzeyi değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S10 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Gönül Cansu Şener1,
Kamil Turgay Şener2

  1. University of California, Berkeley, CA, ABD
  2. Serbest Muayenehane, Eskişehir
Yazışma Adresi

Gönül Cansu Şener, University of California, Berkeley, CA, ABD,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Bir Perinatoloji uzmanına Perinatal değerlendirme için refere edilmiş olan gebelerde muayene öncesi kromozomal anomali, yapısal anomali ve gebelik prognozu hakkındaki temel bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi.
Yöntem
İki hafta boyunca müracaat eden gebelere soru formu vererek kendilerine en uygun gelen seçeneği işaretlemeleri istendi. Soru formlarını ailenin birlikte yanıtlamasına müsaade edildi. Süre kısıtlamasına gidilmedi. Tamamlanan formlar toplanarak değerlendirildi.
Bulgular
Çalışmada 159 kişi anket formu doldurdu. Müracaat eden gebelerin çoğunluğu 24–29 yaş gurubundaydı. Yüzde 66’sı yüksek öğrenim görmüştü. Kendi genetik bilgi düzeylerini orta düzeyde olarak değerlendirenler tüm olguların %52.8’ini oluşturuyordu. Yaşa bağlı olarak görülme sıklığı artan Trizomi 21-18-13’ü ailelerin %67.3’ü doğru olarak yanıtladı. Ultrasonografik bulguların Down’s sendromunun yüzde kaçında bulunabileceği sorusuna ailelerin ancak yaklaşık dörtte biri doğru yanıt verebildi. Down’s sendromu saptanması halinde gebelik sonlandırılması yapılmasını uygun görenlerin oranı %9.2 iken %52.8 uygun görmemiştir. Fetüsteki yapısal anomalilerin ultrasonografik olarak saptanması olasılığını olguların yaklaşık yarısı %60–80 olarak tahmin ederken, dörtte üçü bu saptanma hızının organa bağlı olarak değişeceğini belirtti. Ağır anomalilerde gebelik sonlandırılması için olguya göre karar verilmesi seçeneğini olguların %54.1’i tercih ederken, hafif anomalilerde ailelerin %70.5’i gebelik terminasyona karşı çıkmıştır. Ultrasonografinin çalışma prensibini ses dalgası olarak işaretleyenler % 50,3 dür. Ailelerin %6.9’u ultasonografinin anne ve bebek üzerinde zararlı etkisi olduğunu düşünmektedir. Ailelerin %83.7 si sonraki gebeliğinde ultrasonografIk tetkik yaptırmayı isteyeceklerini ifade etmiştir.
Sonuç
Ağır anomalilerde gebelik sonlandırılmasına ailelerin yaklaşık yarısı taraftardır. Down’s sendromunda gebelik sonlandırılmasını uygun görmeyen ailelerin yaklaşık yarısını oluşturması dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler