Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Skar dehissansını taklit eden parametrial doku ödemi: Olgu sunumu

Mucize Eriç Özdemir, Oya Pekin, Bülent Tandoğan, Oya Demirci, Güher Bolat, Fikret Gökhan Göynümer

Künye

Skar dehissansını taklit eden parametrial doku ödemi: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S13 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Mucize Eriç Özdemir,
Oya Pekin,
Bülent Tandoğan,
Oya Demirci,
Güher Bolat,
Fikret Gökhan Göynümer

  1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Mucize Eriç Özdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
22. haftada 2. düzey obstetrik USG incelemesi sırasında skar dehissansı ve amniotik membran fıtıklaşması tanısı konan ikiz gebeliğin ayırıcı tanısının yapılması amaclanmıştır.
Yöntem
Ultrasonografik olarak yapılan alt uterin segment incelemesinde eski sectio skar hattında defekt izlenmemesi ve amniyos mayiden farklı dansitede sıvı içeren görünümün saptanması ile tanı konulmuştur.
Bulgular
Gecirilmiş sezeryan sonrası skar yerinde defekt gelişmiş olduğu histeroskopi ile pregestasyonel dönemde saptanmış olan gebe skar dehissansı ve amniyotik membran fıtıklaşması ön tanılarıyla perinatoloji kliniğimize refere edilmişti. Gebenin vaginal ve abdominal transduser ile yapılan ultrasonografisinde skar hattı intakt olarak izlendi. Uterus posteriordan başlayarak öne mesaneye doğru uzanan,içerisinde serbest sıvı akışı izlenen,en büyüğü 30 mm ¥ 18 mm boyutlarında olan hipoekoik ve düzensiz sınırlı alanlar saptandı. Amniyos mayiden farklı dansitede sıvı içermesi nedeniyle amniyotik zar fıtıklaşması tanısından uzaklaşıldı. Renkli Doppler ultrasonografi ile yapılan incelemede sıvı kolleksiyonları içerisinde damarsal akım izlenmedi. Gebenin ultrasonografi ile yapılan takibinde ilerleyen gebelik haftalarıyla birlikte defektin boyut ve görünümünde değişiklik saptanmadi. 38. Haftada elektif şartlarda sectio ile doğumu gerçekleştirildi. Operasyon sırasında alt uterin segmentte eski insizyon hattında incelme mevcuttu. İnsizyon hattı uterusla aynı hizada olup uterus bütünlüğü korunmuştu. Uterusun tüm arka duvarı ve parametrial alanlardan öne mesane ön yüzüne uzanan ve insizyon hattını kapatan ödematöz sıvı kolleksiyonları mevcuttu.
Sonuç
Olgumuz 22. haftada prenatal tanısı konulup doğum sırasında tanısı doğrulanmış yaygın parametriyal doku ödemi olgusudur. Parametriyal bölgedeki ödematöz değişiklikler gebelikte normal olarak değerlendirilmekle birlikte alt uterin segment patolojilerinden ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler