Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Fetal anomali nedeniyle tıbbi tahliye yapılan hastaların prenatal dönemdeki ultrasonografisi ile fetal otopsilerinin korelasyonu

Yusuf Dal, Mehmet Okan Özkaya

Künye

Fetal anomali nedeniyle tıbbi tahliye yapılan hastaların prenatal dönemdeki ultrasonografisi ile fetal otopsilerinin korelasyonu. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S13 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Yusuf Dal,
Mehmet Okan Özkaya

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta
Yazışma Adresi

Yusuf Dal, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Ultrasonografide yeni ilerlemeler yapısal değil aynı zamanda erken evrede fonksiyonel insan gelişimini de değerlendirmiştir. Gelişen ultrason teknolojisi fetal anomalilerin tanısının daha doğru ve daha erken dönemde konulmasına olanak sağlamıştır. Kliniğimizde ultrasonografi ile fetal anomali tanısı alan ve tıbbi tahliye kurulunca tahliyesi uygun görülen 52 olgudan 27’si gebelik ürününün otopsisini kabul etmiştir. Olguların %44.4’ü 30 yaş altında, %55.6’sı 30 yaş üstündeydi. Prenatal tanının konulduğu ortalama gebelik haftası 16±0.4 olarak bulundu. Prenatal olarak 9 hastaya nöral tüp defekti tanısı konulmuş olup 7 olguda fetal otopsi uyumlu olarak bulunmuştur. 9 olguya anensefali tanısı konulmuş olup 7 olguda fetal otopsi anensefali ile uyumlu olarak bulunmuştur. Hidrosefalili bir olgu tespit edilmiş olup fetal otopsi hidrosefali ile uyumlu gelmiştir. 1 olguda akondroplazi tanısı konulmuştur ve otopsi sonucu akondroplazi olarak gelmiştir. 1 olguda korpus kallosum agenezisi tespit edilmiş olup fetal otopsi uyumlu olarak gelmiştir. 6 olguda prenatal dönemde nöral tüp defekti ve batın ön duvar defekti tespit edilmiş olup fetal otopsi sonuçları 6 olguda prenatal tanı ile uyumlu olarak gelmiştir. Çalışmamızda prenatal dönemde yapılan ultrason tanısı ile fetal otopsi sonuçları anlamlı olarak uyumlu bulunmuştur. Son on yılda üç boyutlu ultrasondaki ilerlemeler çarpıcı düzeyde olmuştur ve embriyoloji, fetal fizyoloji ve patoloji alanlarına katkıda bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler