Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Üçüncü üç aylık dönemde fetusun boynunu da ölçelim mi?

Muhittin Eftal Avcı, İbrahim Polat, Ali Gedikbaşı

Künye

Üçüncü üç aylık dönemde fetusun boynunu da ölçelim mi?. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S15 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Muhittin Eftal Avcı1,
İbrahim Polat2,
Ali Gedikbaşı2

  1. Erzurum Nenhatun Kadın Doğum Hastanesi, Erzurum
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Yazışma Adresi

Muhittin Eftal Avcı, Erzurum Nenhatun Kadın Doğum Hastanesi, Erzurum,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Çalışmamızda gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde fetal boyun çevresi ve fetal boyun alanı için Türk populasyonunda referans değer aralıklarını tespit etmeyi amaçladık.
Yöntem
Bu kesitsel çalışmaya; gebelik haftası, son adet tarihleri ve erken ilk üç aylık dönemdeki ultrasonlarıyla teyit edilmiş, 28–40. gestasyonel haftalardaki ve anomalisi bulunmayan fetüslerin olduğu 270 gebe kadın dâhil edilmiştir. Çoğul gebelikler, anomalili fetüsler ve gelişme geriliği tespit edilen gebelikler çalışma haricinde bırakılmıştır. Aksiyel fetal boyun çevresi (FBÇ) ve fetal boyun alanı (FBA) üçer kez ölçülmüş ve ortalaması alınmıştır. Her bir gestasyonel hafta için 5. 50. ve 95. persentiller ve SD hesaplanmıştr. FBÇ ve FBA’nın ölçümü Sherer DM ve ark. nın 2007 yılında tanımladıkları teknikle yapılmıştır. Tüm ölçümler aynı operatör tarafından ve Volusun E6 ultrason cihazı ile yapılmıştır.
Bulgular
FBÇ ve FBA, diğer sonografik parametreler (BPD, HC, AC, FL ve HL) ve gestasyonel hafta ile anlamlı bir şekilde ilişkilidir.
Sonuç
Bu çalışma bize gebeliğin üçüncü üç ayı için FBÇ ve FBA açısından Türk popülasyonunda nomogram oluşturulmasını sağlamıştır ve biz bu ölçümlerin gebeliğin son üç ayında gestasyonel haftanın tayininde önemli bir prediktör olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler