Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

32 hafta gebelikte masif perikardiyal efüzyona neden olan mediastinal kitle

Aslım Çınar, Ali Bağcı, Mehmet Okan Özkaya, İlker Günyeli, Yasin Türker

Künye

32 hafta gebelikte masif perikardiyal efüzyona neden olan mediastinal kitle. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S19-S20 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Aslım Çınar1,
Ali Bağcı2,
Mehmet Okan Özkaya1,
İlker Günyeli1,
Yasin Türker2

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta
  2. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Isparta
Yazışma Adresi

Aslım Çınar, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelikte en sık görülen perikart sendromu hidroperikardiyumdur. 3. Trimesterda kadınların %40 kadarında görülür ve genellikle hafif olma eğilimindedir. Efüzyon genellikle asemptomatik, klinik bulgular ve EKG normaldir, tedavi gerektimez.
Olgu
26 yaşında 32 hafta gebeliği mevcut olan acile dispne şikayeti ile başvuran masif perikardiyal efüzyon saptanan hastada tüm mediastinal kompartmanları dolduran kitle tespit edildi.
Bulgular
26 yaşında 32 hafta gebe, acil servise nefes darlığı, öksürük, pretibial ödem, karında şişkinlik şikayetleri ile başvuran hastada acil obstetrik patoloji saptanmayıp, kalp yetmezliği açısından kardiyoloji tarafından değerlendirilmiş olup yapılan EKO’da ciddi perikardiyal efüzyon tespit edilmesi üzerine kardiyoloji servisine yatırıldı. Hastanın semptomlarında gerileme olmaması üzerine perikardiyosentez yapıldı. Perikardiyosentez sonrası sonrası kliniğinde kötüleşme olması üzerine c/s kararı verildi. Postpartum arrest olan hasta anestezi ybü de takip edildi. Post operatif çekilen torax bt de mediastende sağ akciğerde atelektaziye neden olan, tüm mediastinal kompartmanları dolduran, yer yer dejenere kistik alanlar barındıran konglomere görünümde kitle tespit edildi. Sonrasında tekrar arrest olan hasta 60 dk süren cpr a cevap vermedi, ex kabul edildi. Hasta yakınlarının otopsi istememesi nedeni ile kitlenin patolojik tanısı belirlenemedi. Perikardiyal mayi benign benign sitoloji olarak raporlandı.
Sonuç
Gebelikte dispne şikayeti ile başvuran ve perikardiyal effüzyon saptanan hastalarda mediastinal kitle bir neden olarak düşünülmelidir. Malign ya da benign mediastinal kitlelerde tanı genellikle başka bir nedenden dolayı yapılan radyolojik incelemeler sonucu konulmaktadır. Bu tür klinik ile başvuran hastalarda etyolojiyi aydınlatmak için mutlaka batın korunarak tomografi ön planda düşünülmelidir. Gebelerde sadece obstetrik patolojiler değil tüm dahili patolojiler açısından sistematik olarak değerlendirme yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler