Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Multipar gebelikte uterus rüptürü sonrası internal ve eksternal iliak damar yaralanmaları

Koray Selçuk, Utkucan Okuducu, Yusuf Dal, Mehmet Okan Özkaya

Künye

Multipar gebelikte uterus rüptürü sonrası internal ve eksternal iliak damar yaralanmaları. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S20-S21 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Koray Selçuk,
Utkucan Okuducu,
Yusuf Dal,
Mehmet Okan Özkaya

  1. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta
Yazışma Adresi

Koray Selçuk, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Isparta,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Gebelikte uterus rüptürü; uterusun musküler duvarının bütünlüğünün bozulmasıyla karakterize, nadir görülen ancak yüksek fetal ve maternal morbidite ve mortalite ile seyreden bir durumdur.
Olgu
36 yaşında, G6P4A1Y3 hasta 38. gebelik haftasında başka bir merkezde uterus rüptürü ön tanısıyla sezeryana alınan sonrasında histerektomi işlemine geçilen hasta durdurulamayan aktif kanama nedeniyle klinğimize sevk edildi. Hasta acil şartlarda kliniğimizde operasyona alındı.Batın gözleminde pelvisin kanla dolu (yaklaşık 1500–2000 cc) ve uterusun histerektomi ile çıkarıldığı, bilateral overlerin bırakıldığı histerektomize pelvis görüntüsü saptandı. Sağda retroperitonun obturator fossaya kadar diseke olduğu, sağ internal iliak arterin ön dalının diseke, sağdaki eksternal iliak venin 0.5 cm büyüklüğünde rüptüre olduğu görüldü. Operasyona kalp ve damar cerrahisi davet edildi. İnternal ve eksternal iliak damarların onarımı yapıldı. Dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) tablosunda olan hastanın yaygın batın içi sızıntı şeklinde kanamaları olduğu için, 25 adet spongiostone ile patching yapıldı Hastaya intraoperatif 14 ünite eritrosit süspansiyonu, 6 ünite taze donmuş plazma (TDP) verildi.
Sonuç
Uterin rüptür uzamış doğum eylemleri, başarısız operatif doğumlar sırasında izlenebilir. Normal doğum sırasında uterin rüptür sıklıkla daha önce sezaryen geçiren hastalarda izlenir ancak sezaryen veya başka ameliyatlar nedeniyle skar dokusu bulunmayan uterusta da rüptür meydana gelebilir. Artan gebelik sayılarında uterin rüptür görülme olasılığı daha fazladır. Vajinal kanama ve akut fetal distres bulgusu varlığında uterus rüptürüne dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler