Arşiv
Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Kuruluş
1993

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Diastematomiyeli: Prenatal tanı. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S28-S29 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Güher Bolat,
Oya Pekin,
Oya Demirci,
Mucize Özdemir,
Bülent Tandoğan

  1. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Güher Bolat, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Giriş
Diastematomiyeli, spinal kanalın ortadan kemik bir “spur” nedeniyle ikiye ayrılmasıdır ve nadir konjenital bir anomalidir. En sık bel ve torako-lumbar bölgede olur. Tethered cord eşlik edebilir ve ilerleyici nörolojik bozukluklar görülebilir.
Amaç
Bu vaka sunumu ile nadir konjenital bir anomali olan diastematomiyeliyi, tanıda dikkat edilmesi gerekenleri ve nörolojik sonuçları hatırlatmak istedik.
Olgu
21 yaşında, 22 haftalık ikinci gebelik, bize dış merkezden yönlendirilmişti. Hastanın yapılan ultrasonografik muayenesinde, lumbar bölgede kanalın ortasında kemik bir çıkıntı tespit edildi. Spinal kanal tam ortasından ayrılmış görünümde idi. Etkilenen spinal segmentin üzerindeki cilt ve cilt altı dokuların intakt olduğu gözlendi. Konus medullarisin yerleşimi incelenerek tethered cord sendromu dışlandı. Aileye bilgi verilerek doğumunda ve sonrasında pediyatrik nöroloji muayenesi önerildi. Gebeliğin halen devam etmesi nedeniyle yenidoğan sonuçları henüz bilinmemektedir.
Sonuç
Vertebral kolonun incelenmesi 3 kesitte de (aksiyel, koronal, longitudinal) yapılmalıdır. Diastematomiyeli, özellikle spinal kordun koronal kesitte incelenmesi ile tanı alır ve varlığında tethered cordun eşlik edip etmediği araştırılmalıdır. Nörolojik sonuçlar hem tethered cord varlığına hem de diastematomiyelinin tipine göre değişmektedir.
Anahtar Kelimeler