Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Uterin arterde sistolik notch. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S29 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Oya Pekin1,
Güher Bolat1,
Oya Demirci1,
Mucize Özdemir1,
Bülent Tandoğan2

  1. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
  2. Bülent Tandoğan Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Oya Pekin, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Uterin arterde direncin ve kötü sonuçların öngörülmesinde kullanılan diastolik notch kadar sistolik notch da prognozu öngörmede yararlıdır. Varlığında yakın fetal ve maternal sürveyans yapılmalıdır. Sistolik notch’un prematürite, perinatal mortalite ve morbidite için oldukça önemli olduğunu vurgulamak amacıyla bir vaka sunumu paylaşmak istedik
Olgu
G3P1, 29 haftalık gebe kan basıncının sınırda yüksek seyretmesi nedeniyle tarafımıza yönlendirilmişti. Gelişinde TA: 130/90 mmHg idi. Bu haftaya kadar olan takipleri dış merkezde yapılmıştı ve hasta bir özellik hatırlamıyordu. Muayenesinde fetal gelişme geriliği (fetal ağırlık <10. persantilde) ve amniyon sıvı indeksi 44 mm olarak saptandı. Doppler indeksleri normal sınırlarda idi ancak hastanın bilateral uterin arterlerde diastolik ve sistolik notch’u vardı. Uterin arter PI gebelik haftasına göre >95. persantilde idi. Gebeliğin seyrinde hastanın kan basıncı anti-hipertansif kullanımına gerek kalmayacak şekilde sınırda seyretti ancak Doppler bulguları bozuldu ve bu nedenle gebelik 31 haftalık iken derin, tekrarlayıcı geç deselerasyonlar nedeniyle sonlandırıldı. Yenidoğan yoğun bakıma alınan bebek entübe edilerek takip edildi.
Sonuç
Sistolik notch varlığı perinatal mortalite ve morbidite ile ilişkilidir ve varlığında gebelik çok yakından takip edilmelidir. Fetal iyilik halinde ani beklenmeyen bozulmalar yaşanabilir.
Anahtar Kelimeler