Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Betametazon ve umbilikal arter akım paterni üzerine etkisi

Oya Pekin, Güher Bolat, Oya Demirci, Mucize Özdemir

Künye

Betametazon ve umbilikal arter akım paterni üzerine etkisi. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S29 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Oya Pekin,
Güher Bolat,
Oya Demirci,
Mucize Özdemir

  1. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Oya Pekin, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Betametazon fetal akciğer gelişimi için kullanılan bir sistemik kortikosteroiddir. Uygulama yolu ve dozu kılavuzlara girmiştir ve yenidoğan ölümlerini azaltması bakımından çok büyük öneme sahiptir. Betametazonun kullanımı sırasında gözlemlenen bir bulgu da umbilikal arterde akım kaybının geçici olarak iyileşmesidir. Bu vaka ile biz seyrek rastlanılan bu geçici etkiyi paylaşmak istedik.
Olgu 1
28 haftalık gebelik, gelişme geriliği+ umbilikal arterde akım kaybı nedeniyle yatırıldı. Betametazon dozları tamamlanınca doğumu planlanan gebede betametazon uygulamasının 48. saatinde umbilikal arterde diastolik akım yeniden ortaya çıktı. Umbilikal arter akım paterni normal olarak takip edilen gebede 5. gün tekrar umbilikal arterde akım kaybı gelişmesi ve deselerasyon ortaya çıkması üzerine gebelik sonlandırıldı.
Olgu 2
30 haftalık ikiz gebelik, selektif gelişme geriliği+ tek fetüste umbilikal arterde akım kaybı nedeniyle yatırıldı. Betametazon dozları tamamlanınca doğumu planlanan gebede betametazon uygulamasının 36. saatinde umbilikal arterde diastolik akım yeniden ortaya çıktı. Umbilikal arter akım paterni normal olarak takip edilen gebede 6. gün tekrar umbilikal arterde akım kaybı gelişmesi ve venöz Doppler indekslerinin bozulması üzerine gebelik sonlandırıldı.
Sonuç
Betametazon akciğer matürasyonu dışında sistemik kortikosteroid olması nedeniyle farklı mekanizmalar üzerinden etkilere de sahiptir. Bu etkilerinden biri de vazokonstriktör etkidir. Uygulamanın 2–3. günlerinde umbilikal arterde akım üzerine geçici etki göstermesi bu şekilde açıklanabilir. Farklı bir geçici iyilik hali fenomeni olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler