Ara

Bu bölümde sistem içerisindeki makaleler arasında arama yapabilirsiniz.

Dergi Kimliği

Online ISSN
1305-3132

Yayın Dönemi
1993 - 2021

Editor-in-Chief
​Cihat Şen, ​Nicola Volpe

Editors
Daniel Rolnik, Mar Gil, Murat Yayla, Oluş Api

Künye

Fetal hiperekojen safra kesesi ve outcome. Perinatoloji Dergisi 2017;25(3):S29-S30 DOI: 10.2399/prn.17.S001001

Yazar Bilgileri

Oya Pekin,
Güher Bolat,
Oya Demirci,
Mucize Özdemir,
Bülent Tandoğan

  1. Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul
Yazışma Adresi

Oya Pekin, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul,

Yayın Geçmişi
Çıkar Çakışması

Çıkar çakışması bulunmadığı belirtilmiştir.

Amaç
Fetal safra kesesi antenatal ultrasonografik incelemelerde bakılması gereken anatomik yapılardan biridir. Yokluğu, şekil ve boyut anomalileri ile birlikte safra kesesi taşları-çamuru da sık rastlanabilen anomalilerdir. Ancak tüm safra kesesinin safra çamuru ile tamamen dolu olması sık rastlanan bir bulgu değildir. Bu vakayı farklı olması nedeni ile paylaşmak istedik.
Olgu
29 yaşında G3P2, 35 haftalık gebelik. Gebelik takiplerinde özellik olmayan ve ilaç kullanım veya infeksiyon hikayesi olmayan gebenin tüm laboratuvar tetkikleri de normal olarak gelmiş. 2. düzey ultrasonografisi normal olan takipli gebenin takiplerinde de özellik saptanmamış. 35. haftadaki rutin kontrolünde fetal biyometri ölçümleri esnasında fetal safra kesesinin tamamen hiperekojen olduğu görüldü. Safra kesesi gestasyon haftasına göre normal boyut ve şekilde idi. Ancak safra kesesinin içi tamamen hiperekojen görünümde, safra çamuru ile uyumlu olabilecek bir görünümde idi. Ek anomalisi olmayan gebenin rutin takiplerine devam edildi. Çocuk cerrahisinin ek bir önerisi olmadı.40. haftada kendi ağrıları başlayan gebe normal doğum ile sağlıklı 3270 g kız bebek doğurdu. Doğumdan hemen sonra tekrar çocuk cerrahisine konsülte edildi. Halen, safra kesesinin içi tamamen hiperekojen safra çamuru ile dolu idi. Ancak doğumdan sonra 8. saatte şiddetli sarılık gelişen bebek yenidoğan yoğun bakıma alındı. 10 gün sarılık nedeniyle yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Taburcu olduğunda yenidoğanın safra kesesi tamamen normaldi, safra çamuru boşalmıştı. Şu an sağlıklı ve 2 aylık olan bebeğin geçen hafta çekilen son batın ultrasonografisinde hiçbir anormallik saptanmamıştır.
Sonuç
Safra kesesinde taş-çamur varlığı sık rastlanabilen ve genellikle geçici kabul edilen bir bulgudur. Çoğu zaman çok ciddi bir patoloji yaratmaz ve perinatal mortaliteyi arttırmaz. Ancak yine de bu bulgudan ailenin haberdar edilmesi ve doğum sonrası takibinin önerilmesi gereklidir. Çünkü bazı vakalar -bizim bu vakadaki gibi, ağır sarılık ile seyredebilmekte; hatta yenidoğan döneminde kolesistit ve kolanjit sebebi olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler